Vědci proti strachu a lhostejnosti

Preambule:

Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.

Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.

Vlastní text Výzvy níže:

Vědci proti strachu a lhostejnosti

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

Výzvu již podepsalo 3509 vědců a vědkyň:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové 
Prof. Jan Sokol
Fakulta humanitních studií UK 
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita 
Prof. Jaroslav Miller, MA, PhD
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci 
Prof. Ing. Petr Moos, CSc
ČVUT 
Prof. RNDr. Jan Palous, DrSc.
Astronomicky ustav, v.v.i. CAV 
Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Ústav politologie, FF UK 
Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
Psychologický ústav AV ČR 
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Ústav biofyziky, 2. LF UK 
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
ÚMG AV ČR 
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR 
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR 
Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě 
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha 
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR 
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
FF UK 
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Český egyptologický ústav FF UK 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc.
AV ČR 
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Ústav Dálného východu, FF UK 
Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček , MSc
CVUT FEL 
Doc. Dr. phil. Pavel Himl
FHS UK 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze 
PhDr Pavel Dubec, PhD
FF UK 
Prof.Ing. Ivan Stibor, CSc.
Technická univerzita v Liberci 
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze a UOChB AV CR 
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Fakulta sociálních věd UK 
Prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
ČVUT Fakulta strojní 
Prof. Pavel Jungwirth
ÚOCHB AV ČR 
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
FSV UK a AV ČR 
Ing., RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D.
PřF UK 
Prof. Martin C. Putna
FHS UK 
Prof. PhDr Eva Hajičová, DrSc
Univerzita Karlova v Praze 
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Filosofický ústav AV ČR 
Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c.
Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR 
Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
FAMU 
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Lékařská fakulta v Plzni UK 
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., MAE
Ústav jaderné fyziky AVČR 
Zobrazit všechny podpisy akademiků

(Podpis vyjadřuje postoj jednotlivce, nikoli celé instituce.)

Výzvu již podpořilo 9744 osob:

Jiří Závozda
MUP, Rada ČT 
Petr Prokop Siostrzonek
převor kláštera 
Fedor Gál
sociolog, prognostik, publicista 
Jiří Bělohlávek
Šéfdirigent ČF 
Alena Gajdůšková
poradkyně předsedy vlády 
Jiří Šesták, Ph.D.
senátor PČR 
Ota Filip
spisovatel 
Václav Malý
biskup 
Šimon Pánek
ředitel, Člověk v tísni, o.p.s. 
Miloslav Vlk
teolog, kardinál, emeritní arcibiskup pražský 
Dan Přibáň
filmař a novinář 
Pavel Bělobrádek
místopředseda vlády 
Jan Rejžek
kritik, publicista, překladatel 
Jarmila Balážová
tisková mluvčí Jiřího Dienstbiera 
Miroslav Poche
poslanec Evropského parlamentu 
Jan Bartošek
místopředseda sněmovny 
Kristýna Zelienková
poslankyně 
Tomáš Petříček
politický analytik 
Dalibor Špok
soukromý psycholog 
Kateřina Mahdalová
šéfredaktorka www.datovazurnalistika.cz 
Dana Drábová
státní úředník 
Marek Polanecký
programový ředitel ASEAN FF 
František Bublan
senátor 
Helena Palova
metodik v Památníku Terezín  
Michael Kocáb
hudební skladatel, exministr 
Petra Prochazkova
novinarka 
Ladislav Karpianus
scenárista, spisovatel 
David Smoljak
scénárista a publicista 
Michaela Šojdrová
poslankyně Evropského parlamentu 
Tomáš Holub
generální sekretář ČBK 
Jana Adamcová
poradkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace 
Jaromír Novák
předseda Rady ČTÚ 
Pavel Kačírek
film. režisér 
Petr Lužný
SOS dětské vesničky,národní ředitel 
Pavla Jazairiová
nezávislá publicistka 
Marek Fischer
voják 
Jan Hřebejk
režisér 
Václav Marhoul
filmový režisér  
Lukáš Hunčovský
Voják v AČR 
Zobrazit všechny podporovatele