Vědci proti strachu a lhostejnosti

Výzvu již podepsalo 3509 vědců a vědkyň:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové 
Prof. Jan Sokol
Fakulta humanitních studií UK 
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita 
Prof. Jaroslav Miller, MA, PhD
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci 
Prof. Ing. Petr Moos, CSc
ČVUT 
Prof. RNDr. Jan Palous, DrSc.
Astronomicky ustav, v.v.i. CAV 
Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Ústav politologie, FF UK 
Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
Psychologický ústav AV ČR 
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Ústav biofyziky, 2. LF UK 
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
ÚMG AV ČR 
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR 
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR 
Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě 
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha 
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR 
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
FF UK 
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Český egyptologický ústav FF UK 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc.
AV ČR 
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Ústav Dálného východu, FF UK 
Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček , MSc
CVUT FEL 
Doc. Dr. phil. Pavel Himl
FHS UK 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze 
PhDr Pavel Dubec, PhD
FF UK 
Prof.Ing. Ivan Stibor, CSc.
Technická univerzita v Liberci 
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze a UOChB AV CR 
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Fakulta sociálních věd UK 
Prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
ČVUT Fakulta strojní 
Prof. Pavel Jungwirth
ÚOCHB AV ČR 
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
FSV UK a AV ČR 
Ing., RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D.
PřF UK 
Prof. Martin C. Putna
FHS UK 
Prof. PhDr Eva Hajičová, DrSc
Univerzita Karlova v Praze 
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Filosofický ústav AV ČR 
Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c.
Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR 
Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
FAMU 
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Lékařská fakulta v Plzni UK 
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., MAE
Ústav jaderné fyziky AVČR 
Prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
MFF UK 
Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 
Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
Akademie věd ČR 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
Masarykova univerzita 
doc. MUDr. František Duška, PhD
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta 
Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
prof. RNDr. Jan Valenta, PhD.
MFF UK 
Prof. Pavel Cejnar, Dr.
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 
prof.RNDr. Olga Valentová, CSc.
VŠCHT Praha 
RNDr. Jiří Borovička, CSc.
Astronomický ústav AV ČR 
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
MFF UK 
Prof. Ladislav Hlavatý
FJFI ČVUT 
Prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
Prof. Tomáš Šikola, CSc.
VUT Brno 
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Katedra parazitologie, PřF UK 
prof. Dr. Pavel Matějka
Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha 
Prof. Jiří Kabele
Fakulta sociálních věd UK 
RNDr. Karel Netočný, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR 
PhDr. Daniel Srch, Ph.D.
Rektorát Univerzity Karlovy 
Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
Ústav religionistiky FF MU, Brno 
RNDr. Tomáš Řehák
Městská knihovna v Praze 
Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.
Univerzita Hradec Králové 
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Přírodovědecká fakulta JU 
Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
Západočeská univerzita 
prof.PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D
Metropolitní univerzita Praha 
doc MUDr PhDr Jan Payne, PhD
bioetik, 1.LF UK 
Prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
FEKT VUT v Brně 
prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
FSI, VUT Brno 
Doc. PhDr. Jan Vane, PhD
Katedra sociologie FF ZCU 
prof. Meir Lubor Dohnal
AMU 
RNDr. Pavel Karas, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Josef Šlerka
Studia nových médií, FF UK 
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
FF Ostravské univerzity v Ostravě 
Prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně 
Doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc.
ÚTIA AV ČR Praha 8 
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.,dr.h.c.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Katedra biologie ekosystémů, PřF JČU 
Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA
Lékařská fakulta UP v Olomouci 
Prof. ThDr. Martin Prudký
Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta 
Doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.
LF UK Hradec Králové 
prof. PhDr. Pavel Zatloukal
Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
Mgr. Denisa Červenková, ThD.
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Ústav českých dějin FF UK v Praze + Ústav dějin křesťanského umění KTF UK 
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Univerzita Karlova 
Prof. JUDr. Josef Zila, Phd.
Universita v Örebro 
Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., MAE
Univerzita Karlova 
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
ČVUT v Praze 
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav FF MU 
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
ČVUT v Praze - FJFI 
Prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i. 
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Prof.Ing. Petr Jirounek, DrSc
Lék.Fak., CMU, Ženeva  
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
 
Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
UK v Praze, PřF 
Profesor Tomáš Wágner, CSc.
Univerzita Pardubice 
prof.Mgr. Stano Pekar, PhD
Masarykova universita, Prirodovedecka fakulta 
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Ústav českých dějin FF UK 
Doc. Pavel Škaloud, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Katedra divadelní vědy, FF UK 
Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého  
prof.PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Fakulta humanitních studií UK 
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Ústav anglického jazyka a didaktiky, FF UK 
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
1. lékařská fakulta University Karlovy 
Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc..
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 
Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX, Masarykova univerzita 
Prof. Štěpán Jurajda, Ph.D.
CERGE-EI 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Přírodovědecká fakulta JU a Botanický ústav AV ČR 
prof. PhDr Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav, FF MU 
Mgr. Helena Özörencik
ÚJČ AV ČR, v.v.i. 
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
Pránická fakulta UK, Evropský parlament 
Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Masarykova univerzita 
Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Ústav dějin umění AV ČR 
Prof, Ing. Josef Rosenberg, DrSc
Západočeská univerzita v Plzni 
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno 
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
prof. PhDr. Jiří Pešek
Evropské kulturní a duchovní dějiny, FHS UK 
Prof. Jan Bouzek, DrSc.
FHS + FF Univerzity Karlovy 
Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 
Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
3. LF UK Praha (Psychiatrické klinika) + Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) 
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU 
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Masarykova univerzita 
Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze 
Prof. Jiří Chýla, CSc.
Akademie věd  
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova v Praze 
Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
1. LF UK 
em. prof. PhDr. Václav Bok, CSc.
katedra germanistiky Pededagogická fakulta JU Č. Budějovice 
Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
PřF UK 
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
FSI VUT v Brně 
Prof. Alois Fišárek
FAMO 
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
FTK UP Olomouc 
Prof.RNDr. Pavel Stys, CSc.
Karlova Universita, Přírodovědecká fakulta 
Prof. RNDr Jaroslav Jonas, CSc
Masarykova Univerzita 
Prof.Ing. arch. Jiří Suchomel
Technická univerzita v Liberci 
Prof.RNDr.Ing. František Turnovec, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd 
Prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
Filosofický ústav AV ČR 
Prof., PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Masarykova universita Brno 
Prof. RNDr. František Marec, CSc.
Biologické centrum AV ČR 
prof, PhDr František Čermák, DrSc
Filozofická fakulta UK 
Prof. Pavel Kolář, PhD.
Evropská univerzita ve Florencii  
Prof. Dalibor Volny
Université de Rouen 
prof. PhDr. Antonín Přidal
JAMU Brno 
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Katedra historie, FF OU 
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc
FSV UK 
Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko 
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
FF UKF Nitra 
doc. Ing. Milan Kubeša, CSc.
Univerzita obrany 
Prof Ivan Leudar
University of Manchester 
Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.
Katedra archeologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni 
PhDr. Jiří Libra
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN 
doc. ing. Josef Trögl, Ph.D.
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n.L. 
Doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.
Mendelova univerzita 
Prof. MUDr. Přemysl Poňka, CSc.
McGill University, Montreal, QC, Kanada 
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
KARIM LF MU a FN Brno 
Ing. Igor Hudák, Ph.D.
FSI VUT v Brně 
Associate Professor Josef Pallas, PhD
Department of Business Studies, Uppsala University 
RNDr. Marie Fojtíková
Kancelář České konference rektorů 
prof.PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.
1.LF UK a FF UK 
prof. Ing. Bohdana Marvalová, CSc.
Technická universita v Liberci 
PharmDr. Hana Bakhouche
1. lékařská fakulta UK 
PhDr. Kateřina Horníčková, PhD.
Jihočeská univerzita 
prof jacques rupnik
Sciences Po 
Mgr. Miroslav Suchanec, PhD.,MSc.
Masarykova univerzita 
Ing. Kamil Augsten, Ph.D.
FJFI, ČVUT v Praze 
MUDr. Kateřina Šušlíková
BIOCEV 
Bc. Jan Šejbl, DiS.
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Mgr. Marco Stella, Ph.D.
Hrdličkovo muzeum člověka, PřF UK v Praze 
Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Botanický ústav AV ČR 
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
katedra tropických plodin a agrolesnictví 
Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
katedra ekologie PřF UK 
MUDr. Šimon Macháček
Kardiologická klinika FN Motol 
Mgr Dasa Dolezalova, PhD
Masarykova univerzita 
RNDr. Jonáš Volek
Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni 
doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.
Fakulta sociálních věd 
Ing. Ondřej Ploc, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 
Marek Stahl, LL.M.Eur
EMMIR Universität Oldenburg 
Mgr. Petra Stražovská
Ústav románských jazyků a literatur, FFMU 
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
FSpS MU 
Mgr. Anna Vanclová
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr Veronika Nezhybová
Ústav biologie obratlovců AV ČR 
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.
FF UJEP Ústí nad Labem 
MUDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph.D
lékařská fakulta Olomouc 
Ing. Katerina Rambure, PhD.
Universite Paris Est 
Ing. Josef Sebera, Ph.D
Astronomický ústav AV ČR 
Mgr. Tomáš Bayer, Ph.D.
Geofyzikální ústav AVČR (technik) 
Ing. Karel Břinda
Université Paris-Est 
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Právnická fakulta UK 
Mgr. Ondřej Klapal
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha 
Ing. Josef Šimon, Ph.D.
Výzkumný ústav zemědělské techniky 
Ing. Hana Rogalewiczová
3. LFUK, FBMI  
Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU 
doc. Martin Slobodník, PhD.
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 
Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.
Univerzita Palackého 
RNDr. Marek Malý, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Ing. Tomáš Lednický
CEITEC VUT 
Mgr. Lukáš Havel
Ministerstvo obrany 
Mgr. et Mgr. Michael Murad
FSS MU 
PhDr. Pavel Kreisinger
Katedra historie, FF UP 
Mgr Iva Martincová
ÚBO AVČR 
Ing Vojtěch Brynych
UJV 
doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Ing. Mgr. Václav Šebek
Masarykova univerzita 
PhDr. Světlana Obenausová, Ph.D.
Univerzita Palackého Olomouc 
Mgr. Kateřina Sosnovcová
UK, ÚBO 
Doc. Filip Čapek, Th.D.
Evangelická teologická fakulta  
Mgr. Jitka Ortmanová
UEB AV ČR 
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR + FF UK 
Jan Duchoslav, MSc
Wageningen University, Netherlands 
Mgr. Eva Hocká
Katedra dějin a didaktiky dějepisu, PedF UK 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Juraj Franek
Ústav klasických studií, Masarykova univerzita 
Mgr Ondřej Hájek
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 
Mgr. Pavel Dvořák
Regionální muzeum v Kopřivnici+FF MU Brno 
Mgr Ivana Ferencová
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov 
Mrg. Jan Hrček, Ph.D.
University of Oxford 
PhDr Vlasta Dufková, Ph.D.
Ústav románských studií FF UK 
Mgr. Nina Fárová
Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr. Pavel Payne
IST Austria 
MUDr. Jaroslav Voller, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni 
MgA. Alexander Peroutka, PhD.
artist-curator 
Mgr. Vít Tuček
MÚUK MFF UK 
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR 
Mgr. Matěj Kruntorád
Národní památkový ústav 
PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
Historický ústav AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Eva Majerová , PhD.
De Duve Institute, Université Catholique de Louvain, Belgium 
Mgr. Jiří Hodeček
Přf OU 
Ing. Ladislav Chladil, Ph.D.
VUT 
Mgr. Jitka Cidlinová
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
Mgr. Michal Dolejš
FF ZČU 
Mgr. Filip Dvořák, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.
UK HTF a UK FF 
PhDr. Petr Just, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha 
PhDr. Pavel Zeman
Historický ústav, FF MU 
Mgr. Ondřej Bernatík, Ph.D.
Masarykova Univerzita 
Mgr. Vojtěch Žárský
PřF UK 
Mgr. Jiří Petrášek
Centrum medievistických studií, FÚ AV ČR + Universität Regensburg 
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
PřF UK 
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze 
Bc. Lukáš Vytlačil
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Ing. Jakub Cibulka
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Mgr. Tomáš Glomb
Ústav religionistiky FF MU 
Mgr. Lukas Ded, PhD
Biotechnologicky ustav CAS  
Mgr David Doležel, PhD
Biologické centrum AVČR, ČB 
RNDr. Vojtěch Forejt, Ph.D., LL.B.
Oxford University 
RNDr. Jan Provazník
Biologické Centrum AVČR 
RNDr. Miloslav Musil, CSc.
Seismik s.r.o. 
Mgr. Michaela Svobodová, Ph.D.
Fyziologický ústav, AV Čr 
Ing. Katarína Slezáková
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 
Ing. Linda Uhlířová
Výzkumný ústav živočisné výroby + Česká zemědělská univerzita 
Mgr. Roman Neruda, CSc.
AV ČR + MFF UK 
Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav AV ČR 
Mgr. Lenka Zychová
Masarykova univerzita 
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Přírodovědecká fakulta, UK Praha 
Mgr Lenka Doubravská, PhD
Karlova Univerzita 
Mgr Lucie Diblíková
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Ing. Ctibor Škuta
UMG AV ČR 
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK 
Mgr. Lucie Cupalová
PedF UK 
Mgr. Peter Tkáč
Botanický ústav AV ČR 
RNDr. Jiří Liška, CSc.
Botanický ústav AVČR 
Ing. Stanislav Pecko
ÚJFI FEI STU 
Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR  
Mgr. Zuzana Jindrová
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1.LF UK 
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr. Vendula Mikolášková
FF JU 
Ing. Hynek Strnad, PhD.
ÚMG AV ČR 
RNDr František Rypáček, CSc
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Ing. Alžběta Cardová, MRes
University of Cambridge 
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
FSS MU 
Ing. Martin Špaček
Vysoká škola ekonomická v Praze 
Mgr. Marian Rupert
Fyziologický ústav AV ČR 
Doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Tereza Mináriková
ALKA Widlife 
Prof. Ing. Jan M Honzík, CSc
FIT VUT v Brně 
MUDr. Vojtěch Novotný
Dept. of Neurology, Haukeland University Hospital, Bergen 
Ing. Antonín Galatík, CSc.
V důchodu 
Barbora Straková
PřF UK 
Mgr. Jan A. Dus, Th.D.
Centrum biblických studií FLÚ AV ČR 
Doc.MUDr. Petr Zach, CSc.
3. LF UK Praha 
Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc
Univerzita Hradec Králové 
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Evangelická teologická fakulta UK 
Mgr. Lenka Halbichová
Fakulta humanitních studií UK 
PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Západočeská Univerzita Plzeň 
Ing. Zdeněk Kučera, CSc.
Technologické centrum AV ČR 
Mgr. Tomáš Samec
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. 
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D.
Masarykova univerzita 
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
UK FF, ČEgÚ 
Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
Mgr Johana Růžičková
PVŠPS a PedF UK 
Mgr. Terezie Prokopiusová
3.LF 
RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.
Institute of Science and Technology, Austria 
Mgr. Petra Doleželová
 
RNDr. Jiří Olejníček, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR 
Mgr. Stanislava Matějková
ÚOCHB AV ČR 
Doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta VFU Brno 
Ing. Jan Poduška
ÚFM AV ČR 
Mgr. Dana Šimková
ÚKMP  
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
Západočeské muzeum v Plzni 
. Jana Meixnerová, B.Sc.
Max Planck Institut, Bremen 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
RNDr. Jan Hrabě, CSc.
Nathan Kline Institute, New York 
Doc.MUDr Milan Krajíček, DrSc
VFN a 1.LF UK Praha 
Doc.MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a LF Masarykovy univerzity 
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR 
Mgr. Kateřina Smyčková
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK 
Ing. Jan Trejbal
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové  
Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
MFF UK 
MUDr. Václava Gutová
Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň 
PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK 
Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.
Matematický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. 
Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.
KAJ FP TUL 
Mgr. Lukáš Kratochvíl
PdF MU 
Ing. Hana Dobsicek Trefna, PhD
Chalmers University of Technology, Svedsko 
Mgr. Vlasta Dadejová
Ústav antropologie PřF MU 
MUDr. Jan Heřman
FN a LF UP Olomouc 
RNDr Zdenek Hel, PhD
University of Alabama at Birmingham 
Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Mgr. Vojtěch Tryzna
ČZU FŽP KVHEM 
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D, MBA, LLM
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. 
Mgr. Lucie Olejníková
2. LF UK + FGÚ AV ČR 
Mgr. Jan Smyčka
Université Joseph Fourier Grenoble 
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
FF UK 
Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
FUD UJEP v Ústí nad Labem 
PhDr. Iva Poláčková Šolcová, PhD
AVČR a FHS UK 
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU 
ing. Milan Štech, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 
Mgr. Anna Křivánková
Ústav Dálného východu, FF UK 
Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze 
prof.MUDr. Ján Praško, CSc.
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Martin Víta
FI MU 
Mgr. Renata Matušincová
PdF MU Brno, FF OSU 
Mgr. Tomáš Bakal
MBÚ AV ČR 
Ing. Jana Lojková, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Mgr. Barbora Bakošová
Masarykova univerzita 
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity  
PhDr. Pavel Titz, PhD.
FF UK 
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.
FF UJEP 
PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK Praha 
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf 
Bc. Radmila Hanečková
ÚMG AV ČR 
Ing. Václav Petrák
FBMI ČVUT + FZU AV ČR 
Mgr. et Mgr. Jan Blažek
Ústav mezinárodních vztahů 
Ing. Jakub Lev, Ph.D
Technická fakulta, ČZU v Praze 
Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Josef Daniel
ÚFE PřF MU 
Ing. Lukáš Burkoň
VŠE Praha 
Doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
University of New York in Prague 
Mgr. Milan Honusek, CSc.
UJF AV - důchodce 
MUDr. Jan Trnka, Ph.D., MPhil
Laboratoř metabolismu a bioenergetiky, 3. LF UK 
Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR + Fakulta sociálních věd UK 
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
FIT ČVUT v Praze 
Mgr. Richard F. Vlasák
Teologická fakulta JU  
Mgr. Veronika Kloudová
FF MU 
Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno 
Mgr. et Mgr. Katarína Čuláková
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. 
mgr. Milan Fujda, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Vojtěch Pelikán
Katedra environmentálních studií FSS MU 
PhDr. Kryštof Kozák, PhD.
Fakulta sociálních věd 
Ing. Mojmír Kovář
ex Hlavní specializovaná šlechtitelská stanice Branišovice 
Veronika Čapská, Ph.D.
FHS UK 
Jana Vepřeková
Archeologický ústav AV ČR 
Ing. Hana Smejkalová
Vysoké učení technické v Brně 
Ing. Jan Petrů
Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze 
RNDr. Ivana Šeděnková, PhD.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Dita Nymburská, Ph.D.
Palackého univerzita, Olomouc 
MUDr., Mgr. Helena Janickova, PhD.
Robarts Research Institute, Canada 
Mgr. Iva Korábová
FSS MU 
RNDr. Jan Klečka, PhD.
Biologické centrum AVČR 
Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity 
doc. Jitka Vilímová, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Markéta Kljapová
FF ZČU Plzeň 
Prof.PharmDr. Petr Pavek, PhD
Farmaceuticka fakulta Univerzity Karlovy 
Mgr. Alena Voříšková
BÚ AV ČR 
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.
Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie, Archeologický ústav AV ČR 
Mgr. Jan Darebný
Ústav románských jazyků a literatur, FF MU 
PhDr. Matěj Bílý, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů 
Mgr. Jan Martinek
KISK FF, Masarykova univerzita 
Ing. Martina Mazurová
Universität Bayreuth 
Ing. Pavel Sialini
VŠCHT v Praze 
Ing. Pavel Šedek
ČVUT FEL 
Mgr. Tomas Chum
Ustav fyzikalni chemie J. Heyrovskeho AVCR 
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, Csc.
Fakulta sociálnícch věd UK 
Doc. ing. Anna Kadeřábková, PhD.
Vysoká škola ekonomie a managementu 
prof. Jan Trlifaj, DSc.
MFF UK 
Bc. Lucie Rajlová, DiS
NA ČR, FHS UK 
Doc.Ing. Anna Kotlanová, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni 
Ing. Stanislav Michek, Ph.D.
PdF UHK 
Mgr. Laco Toušek, Ph.D.
FF ZČU 
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR 
Michal Horný, MSc
Boston University 
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Univerzita Karlova, KTF 
Ing Josef Gattermayer
ČVUT FIT 
Mgr Eva Žatecká
Akademie Věd České Republiky 
Mgr. Jan Horský
Filozofická fakulta MU 
MUDr. Jarmila Bártová
1..lékařská fakulta UK 
PhDr. Jaroslava Mendelová
Archiv hl. m. Prahy 
Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Lucie Hernychová
PřF UK + MBÚ AV ČR 
PhDr. Marie Vyskočilová Fousková
Ústav politologie FF UK, doktorandka 
Ing. Václav Venkrbec
Fakulta stavební, VUT v Brně 
Mgr. Martin Blažek
FEL ČVUT 
Mgr. Martin Novák, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Brno 
Mgr. Lukáš Šedivý
Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, MFF UK 
Mgr Tomáš Moravec, PhD
Ústav Experimentální Botaniky 
Mgr. Karel Kouřil, Ph.D.
University of Southampton 
MUDr. Adam Jaros, MPhil.
University of Cambridge 
Doc. Dr. Ing. Petr Kluson
Ustav chemickych procesu AV CR 
Mgr. Vojtěch Kaluža
MFF UK 
prof. David Sedmidubský
VŠCHT Praha 
Mgr. Petra Fuková
PdF, Masarykova univerzita, Brno 
Mgr. Jana Bartoňová
ÚMS PřF MU 
Mgr. Magdaléna Jančářová
PřF UK 
Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR 
Ing. Zdeněk Rosenberg
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Fakulta humanitních studií UK 
Ing. Zdenek Pala, PhD
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
Mgr. Pavel Jaworek
PřF UP 
PhDr. Veronika Havlů, Ph.D.
FHS UK 
Mgr. Karolína Vyskočilová
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK 
Mgr. Blanka Krausová
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ing. Ondřej Hrstka
ČVUT Fakulta Elektrotechnická 
MUDr Petr Janků, PhD
LF Masarykova univerzita 
Ing. Sumudu Namali Gouri Boyinová
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
Mgr. Tereza Lukešová
BÚ AV ČR 
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
PedF UK 
Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 
doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha 
Mgr. Nikol Kmentová
Masaryk univerzity 
Ing Alexandr Rosen, PhD
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. David Šimeček
Ústav germánských studií, FF UK 
Mgr Daniel Sagath
VU University of Amsterdam 
Mgr. Jan Lego, Ph.D.
KTP FPR ZČU 
Ing. Martin Volf
UCEEB ČVUT 
Mgr. Markéta Škodová
FSV UK, MUP 
Mgr Martin Pivarči
AVČR 
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
PřF UK 
Prof.Dr. Martina Winklerová
Universität Bremen  
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Jan Jezek
Rowan University 
Ľubomír Lupták, Ph.D.
FF ZČU 
Ing. Jitka Říhová
Archeologický ústav AV ČR 
Mgr. Selma Muhic Dizdarevic, Ph.D.
Unverzita Karlova 
Mgr. Taťána Škarková
Masarykova univerzita v Brně 
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Ústav religionistiky FF MU 
Veronika Pehe, M.A.
University College London 
Bc. Matouš Čihák
Mikrobiologický ústav AV 
Mgr. Veronika Halamová
PdF UHK 
Mgr. et Mgr. Lucie Budirská
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
Bc. Jiří Hron
NÚDZ + CSML, University College London 
Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Husitská teologická fakulta UK Praha 
PhDr. Jaroslav Klepal
Sociologický ústav AV ČR + FHS UK 
MUDr. Martin Kudr, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol 
MUDr. Ivan Fales
Ústav hematologie a krevní transfúze 
Mgr. Ela Cerovská
Ústav hematologie a krevní transfuze 
Mgr. Petr Kupka
FSS MU 
Mgr. Pavla Tomanová
Archeologický ústav AV ČR 
PhDr. Filip Lachmann
Institut sociologických studií, FSV UK 
Dr. Phil. Rudolf Kučera
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Dra. Mgr. Zuzana Erdosová, Ph.D.
Universidad Autónoma del Estado de México 
doc. Ing. Ota Salyk, CSc.
Fakulta chemická VUT v Brně 
Dr Tomas Stojanov, Phd
Genea  
Mgr. Petra Daňsová
FSS MU 
PhDr. Jana Cahlíková, M.A.
CERGE-EI 
Ing. Michal Pechar, CSc.
Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, v.v.i. 
PhDr. Roman Zaoral
Fakulta humanitních studií UK 
Mgr. Michal Severa
Státní oblastní archiv v Zámrsku 
PhDr Pavel Baran, CSc
Filosofický ústav AV ČR 
Mgr. Josef Wilczek
MU Brno & UBFC Dijon 
Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR 
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky, MFF UK 
Mgr. Václav Janoušek
Přírodovědecká fakulta, UK v Praze 
JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D. LL.M.
Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU 
Ing. et BcA. Milan Kohout
Západočeská universita 
ThDr. Petr Jan Vinš
Husitská teologická fakulta UK 
Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR 
Mgr. Kateřina Jirsová
Fakulta humanitních studií UK 
Mgr. Ondřej Novák
Ústav exp. medicíny, AVČR 
Mgr. Martin Doubek, Ph.D.
Matematický ústav MFF UK 
Mgr. Veronika Hotová
FF Jihočeská univerzita v Českých Buděovicích 
Ing. Karel Veselý
FIT VUT v Brně 
MgA., Mgr. Roman Černík
FPE ZČU 
PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová
New York University 
Jan Kurs
University of Bern  
Tamara Kováčová
UJKN FF UK 
MUDr. Kateřina Dušková
2.lékařská fakulta, Univerzita Karlova 
Ing. Václav Mareška
VŠCHT 
PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
P. ThLic. Ing. Petr Vacík, S.J.
Akademická farnost Praha 
Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
ISS FSV UK 
Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
PřF UK 
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.
FIT ČVUT v Praze 
Mgr. Bc. Michal Kouřil
Metropolitní univerzita Praha 
Mgr. Jan Roskovec, Th.D.
Evangelická teologická fakulta UK 
Ing. Michaela Křížková
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Mgr. Simona Macháčková
PřF UK + UMG AV ČR 
Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR 
PhDr. Michal Řezníček
SOkA Nymburk 
Mgr. Petr Koubek
Institut výzkumu školního vzdělávání 
RNDr. Jitka Myšková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Michal Ferenc, Ph.D.
Katedra Ekologie, PřF UK 
Mgr. Luděk Brouček, Ph.D.
Ústav jazykové a odborné přípravy UK 
doc.Dr.Ing. Alena Salašová
Mendelova univerzita v Brně 
B.A. Zuzana Neradova
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung 
Ing. Milan Herzog
FCH VUT, Bohemia Pharmaceuticals 
MUDr. Babora Beňová
2. lékařská fakulta UK 
Mgr. Ondřej Bočánek
Masarykova Univerzita 
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Barbora Volfová
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ing. Vojtěch Horný
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
Mgr. Aleš Kudrnáč
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Jaroslav Srp
ÚOCHB AV ČR 
Mgr. Zuzana Žďárská
Filozofická fakulta UK, Katolická teologická fakulta UK 
Mgr. Michaela Buriánková
Ústav historických věd FF Univerzita Pardubice 
Ing. Miroslav Macík
ČVUT v Praze, FEL 
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Univerzita Karlova 
Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Mgr. Jan Podzimek
FSV UK 
Dr. Maria Laura Ermini, Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 
Mgr. Monika Sivá
ÚOCHB AV ČR, Univerzita Karlova v Praze 
Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Entomologický ústav, BC AVČR 
Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové 
Ing. Tomáš Grabec
FJFI ČVUT 
RNDr. Petr Glivický, Ph.D.
The City University of New York 
Mgr. Petr Kužel, Ph.D.
Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR 
Mgr. Matouš Hrdina
Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 
Mgr. Nela Všetičková
FF ZČU 
Ing. Roman Švejstil
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze 
Mgr. Magda Kurdíková
Univerzita Palackého v Olomouci, FF, Katedra bohemistiky 
Mgr. Michal Černý
Masarykova univerzita 
MUDr. Jiří Vaněček, DrSc
Technologické centrum AV ČR 
Mgr. Gabriela Fatková, PhD.
Fórum 50% 
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Jan Prouza
Univerzita Hradec Králové 
RNDr. Barbora Vošlajerová, Ph.D.
UŽFG AVČR 
Ing. Jaroslav Pastorek
FSv ČVUT 
Mgr. Tomáš Jakl
MFF UK + School of Computer Science, University of Birmingham 
Mgr. Helena Pernicová
Ústav pro jazyk český AV ČR 
Mgr. Vojtěch Abraham, PhD.
Katedra Botaniky PřF UK 
Mgr. Hana Porkertová
Fakulta socialnich studii MU 
Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová
Právnická fakulta UK 
Bc. Karolína Horáková
Národní ústav duševního zdraví 
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Mgr. et Mgr. Zuzana Malášková
Masarykova Univerzita 
Ing. Bc. Marek Litzman
PEF Mendelu 
PhDr. Marcela Zoufalá, Ph.D.
Pražské centrum židovských studií - FF UK 
Dr Veronika Ambros, associate Professor
University of Toronto 
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Mgr. Martin Culka
Universität Bayreuth 
Mgr. Adam Obrusník
Masarykova Univerzita 
Kateřina Kňapová
ÚPOL FF UK 
PhDr. Ondřej Dufek
Ústav pro jazyk český AV ČR 
Mgr. Ing. Marek Vondra
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 
Mgr. Ondřej Mocek
Mendelova univerzita 
Mgr. Petra Kubincová
RECETOX, Masarykova univerzita  
Mgr Barbara Hrdlickova, PhD
University of Michigan 
Mgr. Petra Matyska Lišková
PřF UK 
Mgr. Kateřina Gajdošová
FF UK 
Mgr. Jiří Voller, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR 
Doc. Martin Hájek, Ph.D.
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
Mgr. Katerina Melkova
CEITEC, Masarykova univerzita 
Mgr. et Bc. Barbora Veselá
FF UP + Gymnázium Hejčín v Olomouci 
Mgr. Michaela Procházková
ÚMG AV ČR 
Bc Simon Borna
Umg avcr 
Mgr Jan Tesarčík
Matematický ústav v Opavě 
Mgr. Eliška Svobodová
ÚMG AV ČR 
Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR 
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav, Filozofická fakulta MU 
Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
BFÚ AV ČR  
BSc. Michal Barabas, M. Phil.
University of Cambridge 
Ing. Dušan Majtás
Ústav Teoretické a Aplikované Mechaniky AV ČR 
Mgr. Nikola Pinterová
Přírodovědecká fakulta UK 
PhDr. Eva Žáčková, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií FF UP 
Mgr. Jana Procházková, Ph.D.
FSI VUT Brno 
Mgr Klára Jirsová
UFAR FF UK 
MGR Milada Pavlovová, Ph.D.
důchodkyně MU 
doc. Mgr. Karel Novacek, PhD
Palackého Univerzita Olomouc 
Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.
Filosofická fakulta University Palackého 
Ing. arch. Václav Fanta
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita 
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Ing Jakub Dlabka
Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO 
Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Mgr. MgA. Mariana Koutská, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Doc MUDr Radana Neuwirtová, CSc
I.interní klinika VFN UK Praha 
Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
Astronomický ústav MFF UK 
Mgr Miroslav Hons, PhD
IST Austria 
Mgr. Martin Čech
Pennsylvania State University 
Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková
FSS MU; Národní ústav duševního zdraví 
Mgr Jiří Sedoník
Centrum dopravního výzkumu 
Ing. Jaroslav Čapek
VŠCHT a FZÚ AV ČR 
Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Prof Ing Jiří Neužil, CSc
Biotechnologický ústav AV ČR 
Mgr. Alena Samková
PřF UK 
Mgr. Petr Kurfürst
ÚTFA MU Brno 
Mgr. Libor Závorka
Přírodovědecká Fakulta UK 
Mgr. Michal Truhlář
PřF MU + ÚFM AV ČR 
Ing. Jan Pešán
Fakulta informačních technologií, VUT Brno 
Mgr. Maria Baun Starostina, PhD
MVSO Olomoc 
Doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
VŠE a UK 
Pol.mag Mats Braun, PhD
Metropolitni univerzita 
PhDr. Tomáš Sedláček
FSV UK 
Ing. Václav Bartoš
CESNET a FIT VUT v Brně 
Ing. Miroslav Navrátil
FA VUT v Brně 
Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Albert-Ludwigs Universität Freiburg 
Ing, Mgr. Martin Řezníček
FAMU 
Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
Sekce dějin raného novověku, FF Univerzity Palackého v Olomouci 
Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Mgr. Eliška Horská
Fakulta sociálních studií MU 
Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.
FTK UP Olomouc 
Mgr. Michal Kamp
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod  
Ing. Irena Svobodová, Ph.D.
FgÚ AV ČR 
Mgr Lucia Segľová, PhD
SNM, Martin 
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Přírodovědecká f. UK v Praze 
RNDr. Pavel Klavík
Informatický ústav UK 
Mgr. Aneta Weissová
Institut sociologických studií FSV UK a Národní ústav duševního zdraví 
Mgr. Jakub Klener
Matematicko-Fyzikální fakulta UK 
Ing. Michal Bureš
UCEEB, ČVUT 
MSc. Tomáš Rauch
MLU Halle-Wittenberg 
Mgr Ivan Soukup
MFF UK + CVUT FEL + CVUT FS 
Mgr. Kristýna Blažková
ÚMG AV ČR 
PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
Historický ústav AV ČR 
Mgr. Jakub Jarina
Ústav české literatury FFMU 
Mgr. Rostislav Adam
FJFI ČVUT 
Ing. Lenka Štrbková
Experimental Biophotonics, CEITEC – Central European Institute of Technology 
Doc. Mgr. Vladimír Hampl, PhD
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
JUDr. Kristýna Müllerová
PF UP 
Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Fakulta tropického zemědělství ČZU 
Mgr. Krueger Stephanie
Národní technická knihovna 
PhDr. Veronika Laufková
PedF UK 
Mgr Filip Děchtěrenko
Univerzita Karlova v Praze 
PhDr. Petr Krčál
Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU 
PhDr Tereza Pavlíčková, MRes
Univerzita Karlova 
Ing. Jana Pazúriková
Masarykova univerzita 
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK  
doc. Marek Skovajsa, Ph.D.
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 
MUDr. Hana Vacovská
FN a LF UK Plzeň 
PhDr. Romana Kratochvílová
Vysoká škola hotelová v Praze 
Mgr. et Mgr. Tereza Chladilová
Ústav pedagogických věd, FF Masarykovy univerzity v Brně 
Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., M.A.
Fakulta sociální studií, Masarykova univerzita 
Ing. Monika Kuběnová, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů, AV ČR 
Ing Jiri Wald
IMBA - Institute of Molecular Biotechnology  
Mgr. Jitka Pavlíková
PřF UK 
Věra Hroudová
Botanická zahrada PřF UK 
Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
Historický ústav FF MU 
MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.
1. LF UK  
RNDr. Adam Kučera
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita 
Mgr. Michal Sochor
Výzkumný ústav rostlinné výroby + Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Dalibor Košek
PřF UK 
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
PdF MU 
Ing. Mgr. Jan Němec
Vysoká škola ekonomická 
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
PřF UK v Praze 
Mgr. Veronika Javůrková, Ph.D
Přírodovědecká fakulta UK, Ústav biologie obratlovců AV 
Ing. Ondřej Bílek, Ph. D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická 
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
PhDr. Libor Kyncl
Ústav hudební vědy MU Brno 
Diana Morozova
CU Boulder, Colorado, USA 
Mgr. Ina Píšová
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Jan Kameník, PhD.
Ústav jaderné fyziky AVČR 
Doc., MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
1.LF UK 
Ing. Zuzana Bubelová, Ph.D.
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Ing. Karel Jeřábek, CSc
Ústav chemických procesů AVČR v.v.i. 
Mgr Paul Bauer, PhD
FSV UK 
Ing. Anna Kotrbova-Kozak, Ph.D
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta 
RNDr. Jaroslav Škrabálek, MBA
Masarykova univerzita 
Ing. Lenka Scholzová
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.  
Ing. Radek Roub, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí 
Ing. Iva Urbanová, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
Ostravská univerzita 
MVDr. Eva Nagyová, CSc.
UZFG, AVCR 
Sergej Moroz
CU Boulder, Colorado, USA 
Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR 
Mgr. Jana Česká
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK 
PhDr. Pavel Brodský, CSc., DSc.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Ing Tomáš Peterka
ČVUT  
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Ústav etnologie SAV 
MUDr. Petr Suk
KARIM FN Brno, LFMU 
Ing. Aleš Zedník, Ph.D.
Rusko-české vědecké a kulturní fórum 
Ing. Petr Slavík
VŠCHT Praha 
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
Ing. Martin Potocký, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.
BÚ AV ČR 
Mgr. et Bc. Kateřina Bernardyová
Sociologický ústav AV ČR 
Ing. Thien Thanh Hoová
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU 
Mgr. Jindrich Tandler
FI MUNI 
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Slezská univerzita Opava 
Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
FP VUT v Brně 
Mgr. Miloš Halúzka
PřF UK 
PhDr. Miroslav Scheinost
Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Výzkumný ústav SIlva Taroucy 
Mgr Valeriya Volkova
Ústav molekulární genetiky 
Mgr. Vojtěch Hladký, PhD
Katedra filosofie, PřF UK 
Mgr. Pavel Stůj
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ing. Jiří Vlach
VŠCHT Praha 
Mgr. Jakub Zeman
Mikrobiologický ústav AV ČR 
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.
Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK Praha 
Mgr. Miroslav Michela, PhD.
Universita Karlova v Praze 
Mgr. Jan Kašpar
UK FHS 
B.S. Jan Kolmaš
Stanford University 
Mgr. Jakub Fiala
Studia nových médií, FFUK 
Mgr. Martin Zahradník
MFF UK 
MUDr Sylva Benešová
KAR FN KV, Praha 10 
Mgr. Sylva Fischerová, PhD.
FF UK Praha 
Doc. Mgr. Dušan Bednařík , Ph.D.
PřF UHK  
Mgr. Jaroslav Izavčuk
FSE UJEP Ústí nad Labem 
Prof. Jiří Šantrůček, CSc.
Jihoceska univerzita, Biologicka fakulta 
Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Jan Kříž
PřF UK 
Mgr. Pavel Mika
Knihovna AV ČR 
Ing. Filip Mezera
Univerzita Pardubice  
Mgr. Zuzana Gelová
CEITEC-MU Brno 
Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Radka Klimičková
FFUK 
Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
MU 
Mgr Martin Guzi, PhD
Masaryk University 
mgr. Julie Černá, PhD.
KKS FlÚ AV ČR 
Ing. Pavel Holba, C.Sc.
NTC, Západočeská univerzita, Plzeň 
Mgr. Ondřej Horký, Ph.D.
MOÚ, Brno 
MgA. Jiří Toman
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Ing. Jaroslav Filip, PhD.
Chemický ústav SAV 
Ing. Dagmar Poláková
Technická univerzita v Liberci 
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.
Katedra antropologie FF ZČU 
Mgr. Michal L. Hořejší
Ústav pro jazyk český AV ČR 
Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Ústav Dálného východu FF UK 
Ing. Ondřej Svoboda, PhD
VŠCHT 
Mgr. Klára Vochyánová
University of Heidelberg 
ing. Marie Kubaláková
UEB v.v.i. 
Ing. Robert Zemčík, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.
VFU Brno 
Mgr. Katerina Sam, PhD.
Biologicke Centrum AV CR 
Mgr. Zuzana Štěrbová
1. LF UK 
JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D.
Evangelická teologická fakulta UK 
PhDr. Ana Adamovičová
FFUK 
MUDr. Irena Lišková, MBA
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 
doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
Matematický ústav AV ČR 
Mgr. Richard Kokeš
MMR / ISS FSV UK 
Mgr. Bc. Monika Stachoňová
PrF MU 
Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Katedra logiky FF UK 
Mgr. Martin Kolář, PhD.
Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
JUDr. Marta Merhautová
SSČ AV ČR, v. v. i. 
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
Ing. Kateřina Smutná, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava 
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.
Farmaceutická fakulta VFU Brno 
PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
PsÚ FF, Masarykova univerzita 
RNDr Daniel Nižňanský, PhD
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci  
Ing. Ondřej Železník
Vysoká škola chemicko-technologická  
Mgr. Jana Rádrová
PřF UK 
doc. Mgr. Michal Koucký
MFF UK, Praha 
Mgr. Vojtěch Diatka
Univerzita Karlova 
Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
doc. RNDr Ľubica Lacinová, DrSc
FSS Masarykovy univerzity Brno 
Mgr. Kateřina Čiháková
Muzeum Říčany 
Mgr Petr Moos
ambulance klinické psychologie 
RNDr Lenka Dvořáková, CSc
VFN a 1.LF UK Praha  
Dr. Klára Panzarová
Photon Systems Instruments (PSI) 
Mgr. Nina Ondrušková
1.LF UK 
Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR 
PhDr. Petr Dundek
FF UK 
Mgr. Marcel Tomášek, MA
Historická sociologie, FHS UK 
Mgr. Zuzana Blažková
Farmaceutická fakulta, VFU Brno 
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
Mgr. Veronika Petráňová
ÚTAM AV ČR 
M.Sc. Michal Parízek, Ph.D.
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
Mgr. Kateřina Freyerová
PřF UK + Geofyzikální ústav AV ČR 
Ing. Petr Štumpf
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 
Mgr. Sylvie Dohnalíková
Masarykova univerzita 
Jonathan Verner, Ph.D.
FF UK 
RnDr. Lenka Špičáková, Ph.D.
Geofyzikální ústav AV ČR 
Ing. Jiří Henych, Ph.D.
Ústav Anorganické Chemie AV ČR 
PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové 
Mgr. Lukáš Čermák, Ph.D.
NYU  
Ing. František Lízal, Ph.D.
FSI VUT v Brně 
Ing. Jiří Velas
VŠCHT PRAHA 
Mgr. David Potěšil, PhD.
CEITEC-MU 
Ing. Kamil Ježek, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Ing. Tomáš Sixta
Katedra kybernetiky, FEL ČVUT  
Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
ČVUT v Praze 
MUDr Peter Sklienka
FN Ostrava; LF OU Ostrava 
PhDr. Matěj Trávníček
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze 
Ing Sunethra Nirmali Gouri Boyinova
CZU 
MVDr. Monika Mačáková
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Historický ústav AV ČR + Moravský zemský archiv v Brně 
Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
Katedra filosofie, FF ZČU 
Mgr. Jiří A. Čepelák
Accademia Vivarium novum, Řím 
mgr Jan Kršňák
Filmová studia FF UK 
Doc.Ing. Jan Macák, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická 
Ing Karel Bláha, CSc
Ministerstvo životního prostředí 
Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR 
Mgr. Kamila Klingorová
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.
Český egyptologický ústav FF UK v Praze 
Mgr. Lenka Brunclíková, Ph. D.
Západočeská univerzita v Plzni 
PhDr. Jan Hornát
FSV UK / Ústav mezinárodních vztahů 
Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolova, Ph.D.
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR 
Mgr. Špaček Petr, PhD.
Masarykova univerzita 
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
FHS UK + FF ZČU 
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR 
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií MU 
Mgr. Šimon Krýsl
Zdravotnické muzeum NLK Praha, doktorand Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK 
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
ČVUT FIT 
Mgr. Eva Zákoucká
PřF UK 
Doc. PhDr. Martin Soukup, PhD
 
Dr. rer. nat. Mgr. Jiří Novák
CEITEC - Masarykova univerzita 
Mgr. Nikola Horejs
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Lucie Vyčichlová
Masarykova univerzita 
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
PsÚ FF MU 
Ing. Kateřina Jiřinová
Vysoká škola ekonomická v Praze 
doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.
1. LF UK, Praha 
Bc. Lukáš Kripner
Ústav fyziky plazmatu AV ČR  
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Právnická fakulta UK 
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.
FF ZČU v Plzni 
Mgr. Lukáš Likavčan
Fakulta sociálních studií MU Brno 
Mgr. Mária Janková
CVTI SR 
MUDr., Běla Erdösová, Ph.D.
LF UP Olomouc 
Mgr. Kamil Pikal
Institut mezinárodních studií FSV UK 
Ing. Václav Krištůfek, CSc.
Biologické centrum AV ČR Č. Budějovice 
RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
MFF UK 
Doc. PhDr. Lukáš Linek, PhD
Sociologický ústav AVČR 
Ing. Roman Maroušek, Ph.D.
VŠŠA 
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
PedF UK v Praze 
MgA. Tomáš Studený
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Dr. Ansten Klev
Filosofický ústav AV ČR 
RNDr Jan Kosla, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky  
Mgr. Hana Hlaváčková
Metropolitní univerzita Praha 
Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Vladimír Nývlt, MBA
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice 
Mgr. Zdeněk Beneš
Ústav archeologické památkové péče středních Čech 
Ing. Petr Lukeš, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 
Doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D.
FIT VUT v Brně 
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity 
Mgr. Tomáš Lackner, PhD
Česká Zemědělská Univerzita  
Ing. Michal Novotný
České vysoké učení technické v Praze 
Mgr. Simone Sumelidu
Ústav klasických studií, FF MU 
Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
RNDr. Michal Pitoňák
Přírodovědecká fakulta UK 
MgA. Radek Jandera
Fakulta umění a designu UJEP, Ústí n. L.  
doc.Ing. Ondřej Fišer, CSc.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR,v.v.i. 
MUDr. Ing. Karolína Vocetková
Ústav experimentální medicíny AV ČR 
PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.
FF ZČU v Plzni 
Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D.
Matematický ústav AV ČR 
Mgr. Jakub Stejskal, Ph.D.
Freie Universität Berlin 
Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.
FF UP 
Ing. David Blatský
FJFI ČVUT 
doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
ing. Pavel Háček
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
Mgr. Jan Čurn, Ph.D.
Trinity College Dublin 
Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
RNDr. Vanda Janštová
PřF UK v Praze 
doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
KTF UK v Praze 
PhDr. Veronika Frantová
ISS FSV UK 
Mgr. Lukáš Merz
Fakulta zdravotnických věd UP 
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
Mgr. Adolf Koudelka
Biofyzikální ústav AV ČR 
Mgr. Lenka Kudláčová
KAP FF ZČU 
Joseph Grim Feinberg, Ph.D.
Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR 
Mgr. Zdeněk Ludvík
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK 
Mgr. Martin Caletka
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Mgr Mladen Protic
Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci  
Mgr. Martin Jáni
Psychiatrická klinika LF MU a CEITEC-MU 
Mgr. Anežka Volková
Univerzita Hradec Králové 
RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. 
RNDr Peter Zamarovský, CSc.
ČVUT FEL 
Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Filozofická fakulta UK 
RNDr., Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Masarykova univerzita, RECETOX 
Mgr. Miroslav Grznár
ISS FSV UK 
Mgr. Vít Strobach, Ph.D.
Masarykův ústav a archiv AV ČR + Národní technické muzeum 
Mgr. Aneta Fuchsová
Přírodovědecka fakulta UK 
Mgr. Kateřina Eliášová, PhD
Ústav experimentální botaniky AVČR 
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
Ústav religionistiky FF MU 
Ing Dominik Veselý
ČVUT FIT 
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, PhD.
Ústav mezinárodních vztahů 
PhDr. Hana Jordánková
Archiv města Brna 
PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.
FF UP v Olomouci 
PhDr. Jana Vozková, CSc.
AVČR 
Mgr. Hana Miketová
Slezská univerzita v Opavě 
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
RECETOX, Masarykova univerzita 
Ing. Miroslav Horký, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry, AVČR 
Mgr. Karel Janko, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 
Mgr. Jan Macháček, Ph.D.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 
Ing. Jan Koucký, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze 
Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Dr.Ing. Jan Michálek
Fyziologický útav AV ČR 
Mgr. Pavel Vyleťal
Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Štěpán Mikula
Masarykova univerzita 
Ing. Zdeňka Grufíková
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Mgr Lucie Tungul, M.A., PhD
Fatih University 
Ing. Dalibor Titěra, CSc
Výzkumný ústav včelařský, Dol 
MUDr Jan Kopecký, DrSc
Fyziologický ústav AV ČR 
Associate Professor Robert Zeithammer, PhD
University of California, Los Angeles 
Mgr. Pavel Rotter
Recetox 
Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR 
Mgr Michal Zamboj
MÚUK MFF UK 
Ing. Tomáš Dytrych, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež 
PhDr. Marta Sylvestrová
Moravská galerie v Brně 
Mgr. Martin Rybář, Ph.D.
University of Illinois 
Mgr. Otto M. Urban, Ph.D.
Akademie výtvarných umění, Praha 
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
PEF MENDELU 
Mgr. Vít Šťastný
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 
Mgr. Jan Zálešák
Institute of Molecular Biotechnology, Vienna 
RNDr. Milan Drášil, CSc.
Masarykova Universita 
PhDr. Magda Leichtová, Ph.D.
Západočeská univerzita 
MUDr. Lubor Goláň
VFN a 1. LF UK 
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc 
Mgr. Jiří Pergner
ÚMG AV ČR 
Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
SOÚ AV ČR + FF UHK 
PhDr. Mahulena Nešlehová
Ústav dějin umění AV ČR 
Mgr. Petr Sucháček
ÚPV FF MU 
Ing. Jan Tauchen
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Vratislava Janovská
Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí 
Ing. Jan Janák
Columbia University in the City of New York 
Mgr. Vojtěch Kaše
University of Helsinki & Masarykova univerzita 
doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze 
doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
Biologické centrum AV ČR 
Mgr. Ondřej Skovajsa, Ph.D.
Univerzta J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 
Mgr. Anna Pokorná
FHS UK 
Mgr. Adam Obr
ÚHKT 
Prof.Mag. Hana Sodeyfi
Vídeňská univerzita 
MUDr. Michael Mareš
Laboratoř experimentální neurofyziologie, BC LF UK v Plzni 
Mgr. Jaroslav Bílek
KPOL FF, UHK 
Ing. Tomáš Fabiánek
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
mgr Petr Jelínek
UFE MU 
doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
ThLic. David Peroutka, Ph.D.
FF UJEP 
Mgr. Josef Horňáček
Masarykova univerzita 
DOc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové 
Ing. Ondřej Jelínek
Fakulta stavbení VUT v Brně 
mgr. Jan Kremer
Centrum medievistických studií, FLÚ AV ČR 
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická 
PhDr. Hana Vlhová, PhD.
Etnologický ústav Akademie věd 
Mgr. Barbora Eliášová
FGU AV ČR 
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Katedra zoologie, PřF UK 
doc. ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
FA ČVUT v Praze 
doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
Ústav geoniky AV ČR 
Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.
Katedra aplikované ekonomie, Univerzita Palackého v Olomouci 
PhDr. Tereza Odcházelová
Pedagogická fakulta UK v Praze 
Mgr. Veronika Seidlová
FHS UK 
Mgr. Luděk Stavinoha, Ph.D.
University of Bath 
PhDr. Magdaléna Rychlíková
Národní muzeum 
Mgr. Kateřina Abrhámová, PhD
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. David Lužický
Ústav pro klasickou archeologii UK 
Ing. Aleš Prell, CSc.
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i. 
doc. Juraj Kosek
VŠCHT Praha 
Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze 
RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR 
Lucie Studená
University of Cambridge, United Kingdom 
Mgr. Petr Bláha
FSV UK 
PhDr. Václav Štětka, Ph.D.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita 
PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha 
MUDr. Jan Vydra
Ústav hematologie a krevní transfuze 
Mgr. Jan Rückl, Th.D.
Evangelická teologická fakulta UK 
Mgr. et Ing. Jakub Makal
PřF UK  
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
PřF UJEP 
Mgr. Petra A. Beránková
ISS FSV UK 
Mgr. Tomáš Jůnek
ČZU 
Mgr. Lenka Harantová
ÚEM AV ČR 
Mgr. Robert Novotný, Ph.D.
Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR 
PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.
FF UK 
Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
FSS MU 
Mgr. Martin Lang
Masarykova univerzita 
Ing Jiří Rozsypálek
Mendelova univerzita v Brně 
Mgr. Michal Jež
Masarykova Univerzita 
Mgr. Ondřej Wiewiorka
LF Masarykovy Univerzity 
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Ing. Lukáš Krásný, PhD
Mikrobiologický ústav AVČR 
Ing. Klaudia Šarmírová
Masarykova Univerzita 
Mgr. Lenka Křížová, Ph.D.
Státní zdravotní ústav Praha 
Mgr. Vít Zdrálek
FF UK 
Zdeněk Kameník, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
Ing. Eva Svobodová, Ph.D.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita 
Mgr. Vít Gabrhel
FSS MU, CDV 
Mgr. Beáta Špiláková
CEITEC MU 
Mgr Jan Hajek, Msc
MBU AVCR 
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.
Masarykova Univerzita,Ústav religionistiky 
Ing. Petr Pokorny
Norwegian University of Science and Technology – NTNU 
ing Daniel Dluhoš
ČVUT 
Ing. Radim Bača, Ph.D.
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava 
doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice 
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta UK 
Mgr. Martin Krůl
Muzeum Těšínska 
MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph. D.
Univerzita Palackého 
Mgr. Martin Erlebach
PřF, Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Jakub Novák
MBU AV ČR 
Doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.
Ústav estetiky a dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 
RNDr. Šimon Tóth
CESNET z.s.p.o. 
Ing. arch. Lenka Maierova
CVUT v Praze 
Mgr. Marta Pató, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
Ústav energetiky, VŠCHT Praha 
Mudr. Martin Kucharik
Lekarska fakulta Univerzity Komenskeho a Slovenska Akademia Vied 
RNDr. Zdeněk Pechan, CSc.
Biofyzikální ústav AV ČR 
RNDr. Helena Štorchová, CSc.
Ústav Experimentální Botaniky AV ČR 
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
Mgr. Jakub Rozbořil
ÚFKL MU 
Mgr. Marcela Kravciv Janečková
CELLO - FHS UK 
RNDr. Milada Řeháková, Ph.D.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem 
Mgr. Eva Machová, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR 
Alice Dvorská, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
PhDr. Milan Žonca, PhD
Ústav Blízkého východu a Afriky, FF UK 
Mgr. Ivana Rapošová
Katedra sociologie, FSS MUNI 
ing. Otakar Neruda, CSc.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové 
Mgr. Jan Buček
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Kristýna Benešová
Právnická fakulta UK 
doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta UK 
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní 
Mgr. Adam Eckhardt, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR 
Mgr. Ladislav Šigut
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Ing. Petr Vondráček
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
Mgr. Petr Kubala
Katedra Sociologie, FSS MU 
MUDr Barbora Szonowská
Všeobecná fakultní nemocnice 
Ing. Jan Krmela
ČMI 
Mgr Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Ostravská univerzita 
Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA
Ústav biologie obratlovců AV ČR 
Ing. Jana Kolaja Ehlerová, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 
Prof.MUDr Vladimír Vonka, Dr.Sc
Ústav hematologie a krevní transfuse 
Mgr Pavel Svoboda
PřF UK v Praze 
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
PřF UK Praha 
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D
Katedra etnológie a mimoeuropských štúdií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.
ÚMG AV ČR 
Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
3. LF UK 
Mgr. Ladislav Zikmnund-Lender
Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
Mgr. Stanislav Martinát, PhD.
Ústav geoniky AV ČR 
RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D.
Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i. 
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Fakulta sociálních věd UK 
Mgr. Jan Váška
FSV UK 
prof. PhDr Pavel Materna, CSc.
Filosofický ústav AV ČR 
JUDr. Blanka Vítová , LL. M., Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  
Ing. Mgr. Jiří Čeněk
ÚSR FRRMS Mendelu 
Mgr. Petr Baďura
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
Lucie Najmanová, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
Tomáš Kučera, Ph.D.
Institut politologických studií, FSV UK 
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Ostravská Univerzita 
Mgr. Pavel Kořínek
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
FSI VUT v Brně 
Mgr. Ing. Karel Sedlář
FEKT, VUT v Brně 
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
LDF MENDELU 
doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Fakulta stavební VUT v Brně 
Ing. Radek Roucka, Ph.D.
Solar Junction 
Petr Maťa, Ph.D.
Universität Wien 
RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
PřF UP v Olomouci 
Prof.MUDr. David Kužel, CSc
1.LF ÚK a VFN v Praze 
doc. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 
Dr John Bourke
Masaryk University 
RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.
Ústav analytické chemie AV ČR 
Mgr. Olena Beskid, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
Ing. Filip Holub
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
MUDr. Ing. Martin Eisenberger, Ph.D.
Jihočeská Univerzita 
Mgr. Anna Batistová, Ph.D.
 
Mgr. Zuzana Scott, PhD.
Masarykova Univerzita 
PhDr Zdeňka Urešová, PhD
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Barbora Benesova, Ph.D.
Univerzita Würzburg 
Mgr. et Mgr. Jiří Jordánek
Historický ústav FF MU 
Mgr. Monika Fňašková
CEITEC MU 
PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.
PedF UK Praha 
PhDr. Šárka Leubnerová
Národní galerie v Praze 
Ing. Cyril Klepek
Vysoká škola ekonomická v Praze 
MUDr. Mgr. Lucie Bartoníčková, Ph.D.
Universitätsklinikum Bonn 
RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D.
Ústav analytické chemie AV ČR 
PhDr. Kristina Uhlíková, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR 
Ing Ondřej Bečev
CEITEC - Středoevropský technologický institut 
doc. Pavel Banáš
PřF UP 
MSc. Jan Bím
Italian Institute of technology + University of Trento 
Doc. Niclas Berggren, PhD
KIE VŠE 
Mgr. Sandra Lettlova
Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i. 
RNDr. Jakub Valčík
FI MU 
mgr. ing. Václav Šmilauer, Ph.D.
Stavební Fakulta, ČVUT 
Mgr. Stanislav Machač
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.
Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  
Petr Janský, Ph.D.
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
Mgr. Ing. Pavol Minárik, PhD.
FSE UJEP v Ústí nad Labem 
Mgr. Petra Vašková
Ústav anglického jazyka a didaktiky, FF UK 
Ing. Martin Šustr
Univerzita Pardubice 
Mgr. Martin Krajíček, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Petra Mutlová, Ph.D.
Ústav klasických studií, Filosofická fakulta MU 
BA Karolína Křelinová
Dartmouth College 
Mgr. Jan Pipek, Ph.D.
FJFI ČVUT 
Ing. Taťana Vacková, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. 
PhDr. Marcela Hejtmanová, PhD.
JČU 
Mgr Klára Grantz Šašková, PhD
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR 
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
PedF UK 
Mgr. Dagmar Winklerová
Náprstkovo muzeum 
PhDr. Jiří Kukačka
IES FSV UK & UTIA AV ČR 
Mgr. Milan Bátor, DiS.
Ostravská univerzita v Ostravě, katedra hudební výchovy 
Mgr. Ondřej Procházka
Queen\'s University Belfast 
Mgr. Jiří Vraný, Ph.D.
Technická Univerzita v Liberci 
Mgr. Ján Ostrolucký
FF ZČU 
Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky OU 
Ing. Karel Foustka, B.A.
CJP AMU Praha 
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby + Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Katedra rozvojových studií, Univerzita Palackého 
Mgr. Daniel Dvořák
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
Katedra společenských věd, PF JU 
Mgr. Andrea Ryšavá
FF UP 
RNDr. Miroslav Hyliš, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Matouš Holeka
Evangelická teologická fakulta 
Ing. Hana Prknová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská 
Ing. Filip Křikava, PhD
ČVUT 
Ing Jan Douša, Ph.D.
VÚGTK,v.v.i. 
MUDr. Štěpán Hrabovský
Fakultní nemocnice Brno a Masarykova univerzita 
Mgr. Hana Bainová
PřF UK 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK 
Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.
Pedagogická fakulta OU 
RNDr. David Reňák, Ph.D.
ÚEB AVČR + PřF JU + 1.LF UK 
Mgr. Nikola Karasová
FSV UK 
Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.
FEL ČVUT 
Ing. Ondřej Kudláček
University of Padova 
Mgr. David Kruml, Ph.D.
PřF MU 
Doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Katedra dějin umění, FF UP Olomouc 
Mgr. et Bc. Rafał Marciniak
FNUSA-ICRC, FSS MU 
Ing. Matej Pčolka
ČVUT FEL 
Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR 
RNDr. et Mgr. Václav Klimeš, Ph.D.
absolvent MFF UK, příprava rigorózní práce na KTF UK, Praha 
Ing. Anatolij Sokolohorskyj
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Jan Wagner, Ph.D.
Geologický ústav AV ČR 
Mgr. Miroslav Havránek
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova 
Ing. Lenka Háková, Ph.D.
FJFI ČVUT v Praze 
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Ing. Ondřej Havlíček
Fakulta psychologie a pedagogiky, LMU Mnichov 
Mgr. Tomáš Suk
PF UJEP 
Ing. Petr Koudelka
ÚTAM AV ČR 
Mgr. Marie Leváková
Fyziologický ústav AV ČR 
Mgr. Matěj Roman
PřF Masarykova Univerzita 
RNDr. Barbora Jarošová, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU 
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D
PřF UPOL 
PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D.
Masarykova Univerzita v Brně 
Mgr. Vojtěch Zachník
katedra filozofie, FF OU 
Ing. Ondřej Marcinka
Centrum výzkumu Řež 
Mgr. Alžběta Wolfová
Fakulta humanintních studií UK 
MUDr. Jan Blatný, PhD
LF MU Brno 
Dipl. Econ Lenka Enderlová Kellermann, MSEcon
Oncologyinformationservice 
Mgr. Václav Hausenblas
IES FSV UK 
Mgr. Vojtěch Bažant
FF UK 
PhDr Petr Jokeš, PhD.
Jagellonská univerzita, Krakov 
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR 
Ing. Ondřej Hubáček
ČVUT 
PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.
Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU 
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Mgr. Vojtěch Mašek, PhD
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
Mgr Tereza Němcová
Přírodovědecká fakulta MU 
Jan Kuneš, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR 
Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Vysoká škola báňská - Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.
IIPS FSS MU 
Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.
Masarykova Univerzita 
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc 
Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 
Mgr. David Heyrovský, PhD
MFF Univerzita Karlova 
Prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
Martin Bauer, M.Sc.
Institut pro Aerodynamiku, DLR Braunschweig 
Mgr. Ján Valášek
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR + PřF UK 
Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Ústav orientalistiky SAV, Bratislava, SR 
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR 
Mgr. Bc. Jiří Josef Kohoutek
Univerzita Palackého 
RNDr. Jana Winklerová
PřF UK 
Bc. Ing. Petra Kadlecová
ÚLBDG, LDF MENDELU 
Mgr. Tomáš Lízal
PřF MU 
PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Katedra české literatury PedF UK 
Mgr. Zuzana Dudová
FF UK 
RNDr Kristýna Sovová , PhD
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského  
doc.RNDr. Carmen Simerská, CSc.
VŠCHT Praha 
Ing Eva Žáčeková
ČVUT FEL 
PhDr. Irah Kučerová, PhD.
Fakulta sociálních věd UK Praha 
PhDr. Michal Čakrt
Swiss Business School 
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., Dr. h.c.
FF UK 
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu, PedF UK 
MSc. et Bc. Tereza Flanderová
Universität zu Köln 
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Ústav pro dějiny umění, Univerzita Karlova 
doc. RNDr. Josef Moural, CSc.
FF UJEP 
Doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
Univerzia Palackého v Olomouci 
doc. PhDr. Václav Jamek
Ústav románských studií FF UK Praha 
Mgr. Zuzana Lukšová
Ústav pro jazyk český AV ČR 
Kristyna Chabova, MSc
FFUK + Sociologicky ustav AVCR 
Dr dominika sládková, M.A.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovcích 
Mgr. Vít Křížka
PrF MU 
Mgr. Kristýna Říhová
Pedf UK 
Ing Petra Vachová
Vysoká škola chemicko-technologická 
Mgr. Marek Tögel
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Mgr. Kamila Weissová
Národní ústav duševního zdraví + 3. LF UK 
RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií MU 
Ing Petr Stanislav
Katedra kybernetiky, FAV, ZČU 
Mgr. Miroslav Knob
Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
FSV UK a ÚTIA AV ČR 
Mgr. Bc. Blanka Kubesova
FN Brno, LF MU 
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD
Trnavská univerzita 
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Ústav Experimentální Botaniky AV ČR / Univerzita Palackého v Olomouci 
doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Metropolitní univerzita Praha 
Mgr. Tomáš Koptík
FF UK 
Mgr. Petr Cagas
Virginia Tech 
Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Martin Racek, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie, PřF UK 
Lenka Olejníková
Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research 
RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
Katedra demografie fakulty informatiky a statistiky, VŠE 
Mgr. Vojtěch Zeisek
Botanický ústav AV ČR & Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK 
Mgr Barbora Mikulecka
UPT AV CR 
Mgr. Kristina Kolibačová
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Mgr. Jan Valečka
1.LF UK 
Ing. Radovan Igliar
CESNET 
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Mgr. Tomáš Somer, Ph.D.
Katedra historie FF UP 
Mgr. Petr Osoba
PřF UK 
Bc Josef Matiášek
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
Ing. Miroslava Nováková
Ústav Experimentální Botaniky AV ČR 
Mgr. Petr Táborský
PřF UK 
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU 
Mgr. Tomáš Bek
Katedra sociologie, FSS MU 
Mgr. Veronika Kramáreková
Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU v Plzni 
Mgr. Vít Prchal
PřF UK 
Ing. Naděžda Müllerová
VÚPCH, Explosia 
Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové 
Ing. Tomáš Hladík, M.Sc., Ph.D.
Česká zemědělská univerzita 
Mgr. Petr Růžička
VŠAPs 
Mag. Julia Hadwiger
UGS FFUK 
Mgr. Ladislav Vávra
FHS UK 
Ing. Jan Žegklitz
FEL, ČVUT 
Mgr. Martin Kratochvil, PhD.
KVTV PF UKF Nitra 
M.A. Klaus Otto Schnelzer
ÚGNN FF MU Brno 
MUDr. Marta Havelková, CSc.
důchodkyně 
Jakub Polách
3. LF UK 
Mgr. Filip Pardy
CEITEC MU 
Mgr Michal Macek, PhD
Yale University 
Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU 
Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
Mgr. Věra Kollárová, PhD.
CEITEC, VUT Brno 
Mgr. Jiří Hrabal , PH.D.
Univerzita Palackého v Olomouci  
Mgr. Martin Tharp, M.A.
FHS UK, historická sociologie 
Mgr. Lucie Šťastná
Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 
Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD.
Slovenská akadémia vied 
Mgr. Magdalena Mouralová
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Barbora Bírová
FHS UK 
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
katedra estetiky FFUK 
Vladimír Šleger
Technická fakulta ČZU v Praze 
Mgr. Zuzana Žáková
PřF UK 
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR 
Mgr. Jana Barvíková, PhD.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
Ing. Miloš Fišar
Masarykova univerzita 
MUDr. Barbara Šimanovská
1.LF UK a VFN Praha 
Ing. Vladimír Kubelka
FEL, ČVUT 
Mgr. Vladimír Ješko, Ph.D.
Katedra společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze 
Mgr. Václav Jelínek
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Přf UK 
Mgr. Hana Ševčíková
PřF UK 
prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR 
Doc. Ondrej Lexa, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Ing. Marek Vaňatka
CEITEC VUT v Brně 
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Jakub Chabr
Katedra antropologie, FF, ZČU 
MVDr. Michaela Kubelová
VÚVeL Brno 
RNDr. Petr Benda, PhD.
Universita Karlova & Národní museum 
Mgr. Lenka Pavelková, Msc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Ing. Martin Bresler
Katedra kybernetiky, FEL ČVUT 
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ing. Jozef Chovanec, PhD.
Institut of Inorganic Chemistry SAS 
Mgr. Tomáš Profant
Ústav mezinárodních vztahů 
Doc. MUDr. Marian Hajduch, PhD.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ing. Jiří Vlach, PhD.
University of Alabama at Birmingham 
Ing. Stanislav Heczko, Ph.D
BIVŠ 
Mgr Olga Machoňová
Ústav molekulární genetiky AV ČR 
Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze 
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Mgr Michal Šafář, PhD.
FTK UP Olomouc 
RNDr. Martin Hais, PhD.
Jihočeská univerzita v ČB 
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz 
Ing. Petr Kuneš, Ph.D.
Národní památkový ústav 
M.A. Aleš Březina
Institut Bohuslava Martinů 
Mgr. Daniel Strobl
oddělení expertních studií KaGŠ AČR 
JuDR Ander Gonzales
Udihm 
PhDr. Karolína Skwarska, phD.
SLÚ AV ČR 
Mgr. et Mgr. Katarína Belejová
Ústav české literatury a knihovnictví, FF MU 
RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Ing. Ondřej Krepl
ÚFM AV ČR 
Mgr. Jan Kočí
ÚŽFG AV ČR + PřF OU 
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Ústav etiky, 3. LF UK 
BSc Lenka Habětínová
Tilburg University 
Mgr. Michal Ferov
University of Southampton, UK 
Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
Mgr. Jan Paul
Západočeská univerzita v Plzni 
MUDr. Sabina Hrabetova, PhD
SUNY Downstate Medical Center 
Doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
UK PřF 
Mgr. Jakub Jeníček
Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN 
PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
CERGE-EI 
MUDr. Karin Malíčková
VFN a 1.LF UK Praha 
Daniela Lenčéš Chalániová, Ph.D.
Anglo-American University, Prague 
Josef Lazar, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Mgr. Irena Honsnejmanová
PřF MU 
Mgr. Tereza Bendová
Sociologický ústav AV ČR 
RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Pavlína Vališová
Ústav českého jazyka, FF MU 
RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.
Stockholm University 
Mgr. Kateřina Švehlová
Ústav organické chemie a biochemie 
Mgr. Alena Macková
Fakulta sociálních studií MU 
Doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Masarykova Univerzita 
Mgr. Jan Vašat
FSE UJEP Ústí n.L. 
Mgr. Gabriela Jungová
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Martin Pospíšil, Ph.D.
FA ČVUT v Praze + Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
RNDr Ivan Řehoř, PhD.
Universiteit Utrecht 
RNDr. Miroslav Šrůtek, PhD.
PřF JU České Budějovice 
Mgr. Jan Daniel
Ústav mezinárodních vztahů 
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Ústav anglického jazyka a didaktiky, FF UK 
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha 
Mgr. Dominik Vondráček
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Ing. Adam Pártl, MSc.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Ing. Jan Korbel
FJFI ČVUT 
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Ústav srovnávací jazykovědy, FF UK v Praze 
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Palackého univerzita Olomouc 
Doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
FJFI ČVUT v Praze  
Mgr. Zdeněk Mačát
Univerzita Palackého v Olomuci 
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Pražská vysoká škola psychosociálních studií 
Ing. Ondřej Michálek
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 
ing Jan Trochta
Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. 
RNDr. Edita Tylová, PhD
Katedra experimentální biologie rostlin, PřfUK 
Ing. Dana Stará
Vysoká škola chemicko technologická 
Mgr. Václav Walach
FSS MU 
MUDr., Mgr. Michaela Miklíková
Lékařská fakulta v Plzni UK 
Ing. Lucie Povolná
FVTM UJEP 
Ing. arch. Břetislav Krejsa
Národní památkový ústav 
Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.
CEITEC a PřF MU Brno 
Ing. Vojtěch Hudzieczek
BFÚ AV ČR 
Ing. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.
Ústav hematologie a krevní transfuze 
Mgr. Dana Drožová
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Mgr. Lucia Najšlová, PhD
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Univerzita Palackého Olomouc 
Dr. Petr Bohata
Institut für Ostrecht Regensburg 
Ing. Tomáš Vomastek, PhD
MBÚ AV ČR 
Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl ECZM
Fakulta veterinárního lékařství Brno 
Mgr. Barbora Zemanová, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR 
Aleš Karmazin, M.Sc.
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK 
Mgr. et Mgr. Věra Velemanová
Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění-Divadelní ústav + Katedra divadelní vědy FF UK 
Mgr. Marcel Palatas
Katedra religionistiky - FF UPa 
mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 
RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava 
Ing. Tomáš Werner, Ph.D.
FEL ČVUT 
Mgr. Hana Hájková, Ph.D.
Ústav hematologie a krevní transfuze 
Ing. Jiří Grim, CSc.
ÚTIA AV ČR 
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
Katedra politologie a filozofie, FF UJEP 
Ing. David Vojtek, Ph.D.
Vysoká škola baňská - Technická universita Ostrava 
PhDr. Hanka Sládková
Fakulta sociálních věd UK 
Ing. Jan Eliáš, Ph.D.
Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Stavební 
PhDr. Miloslav Macela
Univerzita Karlova 
Mgr. Jan Poruba
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK 
Mgr. Jan Skalík
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií MU 
Mgr. Jan Tůma
Ústav patologické fyziologie + Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni UK 
Mgr. Petr Baudiš
FEL ČVUT, MFF UK 
Mgr. Filip Strych
FF ZČU 
PhDr. Ladislav Nagy, PhD.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Mgr Filip Kocián
Masarykova univerzita 
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
ČVUT FBMI 
PhDr. Karel Helman, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií 
PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D.
Katedra psychologie UP 
Mgr. Martin Janovský
Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita 
Anna Kvíčalová, MA
Max Planck Institut for the History of Science; Freie Universität Berlin 
doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.
3. LF UK 
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
KFA MFF UK 
Mgr. Barbora Musilová
PřF UK 
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Magda Ördögová
PřF UK 
RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Přf UK v Praze 
Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 
Mgr. Vlastimil Kůs, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
PhDr. Štěpánka Lehmann
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
Univerzita Pardubice, FES 
Mgr. Petr Zimmermann
Univerzita Karlova 
Mgr. Lenka Šmerdová, Ph.D.
BFU AV ČR.v.v.i. 
PhDr. Jiří Zákravský
FF ZČU v Plzni 
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Pracoviště historické sociologie, FHS UK 
PhDr. Jan Synek
FF UK + ÚSTR 
Mgr. Jiří Klíma, CSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR 
Mgr. Zbyněk Sturz
FF UHK 
Mgr. Martina Kočerová
TF JU 
Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.
Vědec, Světová zdravotnická organizace (WHO) 
Mgr. Věra Chvojková
Přírodovědecká fakulta UK 
Ing. Mgr. Karel Hlaváček
ISS FSV UK 
PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
Mgr. Romana Chmelová
1. LF UK v Praze 
Mgr. Igor Grekov, Ph.D.
ÚMG AV ČR 
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta UK 
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Michal Kostka
Muzeum hlavního města Prahy 
Mgr. Radek Šimík, PhD
Universität Potsdam 
PhDr. Jan Láníček, PhD
University of New South Wales 
Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.
Muzeum hlavního města Prahy 
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
VÚKOZ, v.v.i. 
doc.ing. Jan Krekule, DrSc.
Ústav experimentální botaniky AV.ČR. 
Jakub Vošmera,
DAMTP, University of Cambridge 
Mgr. Jan Kovář, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha & Ústav mezinárodních vztahů 
Mgr. Veronika Jáchimová
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Karel Koliš
VŠE v Praze 
Mgr. Petr Dědeček
Geofyzikální ústav AV ČR 
Ing. Jakub Tremmel
Univerzita Pardubice 
doc. ThDr. Ivan Štampach
Univerzita Pardubice 
Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií MU 
RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.
BC AVČR a PřF JU 
Mgr. Vladimír Gärtner
ÚHV FFMU 
Ing. Václav Vinš, Ph.D.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
PřF UK 
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství 
Mgr. Ota Halama, Th.D.
Evangelická teologická fakulta UK v Praze 
doc., Ing. Miroslav Fišera, CSc.
Univerzita Tomáše Bati, Fakulty technologická 
Ing. Václav Štursa
VŠCHT Praha 
Mgr. Tobias Pollok, M.A.
Germánských studií FF UK 
Mgr. Petr Vinklárek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Mgr. Gábor Oláh
Masarykova univerzita, FSS 
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU v Plzni 
MUDr. Josef Brychta
Neurologická klinika FN Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni UK 
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd FF MU 
Mgr. Slavomira Henčeková
Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe  
Mgr. Martina Švédová
MBÚ AV ČR 
Mgr. Radim Janča
Masarykova Univerzita 
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
FF UJEP Ústí nad Labem 
Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.
Historický ústav AV ČR 
Ing. Kateřina Pazderů
ČZU v Praze 
Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
PřF UK 
Ing Andrej Susor, PhD
UZFG 
M.Sc. Jaroslav Weinfurter, M.A.
Metropolitní univerzita Praha 
Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
Česká zemědělská univerzita Praha 
MVDR Kamil Štverák, csc
UK praha 
Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.
Akademická společnost Aloise Musila 
Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Helena Buchtová
FgÚ AV ČR 
Mgr Filip Krejčí, Ph.D.
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav živočišné výroby 
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
Mgr. Antonín Policar
Katedra estetiky FFUK 
Mgr. Jiří Dammer
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Ing Martin Otáhal, Ph.D.
FBMI ČVUT v Praze 
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Pedagogická fakulta UK 
Ing. Martin Keppert, Ph.D.
Fakulta stavební, ČVUT 
doc., Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
doc. RNDr. Marián Fabian, DrSc.
Matematický ústav AV ČR 
Mgr. Veronika Lapšanská
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Fakulta humanitních studií UK 
Doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
doc. Petr Sláma, Th.D.
UK v Praze, Evangelická teologická fakulta 
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
Masarykova Univerzita 
Mgr. et Mgr. Lenka Formánková , Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR  
Mgr. Tatiana Malatincová
Psychologický ústav FF MU 
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
Filozofická fakulta UK 
Mgr. Robert Iliev
CEITEC, Masarykova univerzita 
Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU v Plzni 
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU 
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Monika Voňavková
PřfUK 
Mgr. Eva Tenzin
Ostravská univerzita 
Mgr Martin Petr
Univerzita Palackého v Olomouci 
MUDr. David Marx, Ph.D.
3.lékařská fakulta UK v Praze 
PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Katedra sociální patologie a sociologie, Univerzita Hradec Králové 
Mgr. Václav Houska
UOCHB AV ČR 
Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
IMS FSV UK + EUV (Frankfurt/Oder) 
Dr. rer. nat. Jan Haskovec
King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal, Saudi Arabia 
Ing. Kristýna Cirkovská
Vysoká Škola Hotelová s.r.o. 
PhDr. Michal Smetana
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK 
Mgr. Lenka Příplatová
Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK 
Mgr. Alena Šlingerová
FF UK 
JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.
Univerzita Palackého 
Mgr Michael Hauser, Ph.D.
Filosofický ústav 
Ing. Pavel Ctibor, Ph.D.
UFP AVCR, FEL CVUT 
Ing. et Mgr. Petr Švarný
FF UK v Praze 
RNDr. Marek Vrbacky, PhD.
Fyziologický ústav AV ČR 
MUDr. Martin Vavřina
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno 
Ing. Jana Shánělová, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK a Botanický ústav AV ČR 
Dr. Kateřina Staňková
Maastricht University 
Mgr. Václav Jonáš Podlipský, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Zuzana Černá, Ph.D.
Katedra religionistiky, Univerzita Pardubice 
Jakub Eberle, MLitt.
Department of Politics and International Studies, University of Warwick + Ústav mezinárodních vztahů 
Ing. Patrik Zima, Ph.D.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
Dr. phil. Zdeněk Pecka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
FIT ČVUT v Praze 
Mgr. Helena Líbalová, PhD
Ústav experimentální medicíny AV ČR 
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
PdF MU 
Mgr. Ina Chalupková
ÚČJF MFF UK 
Ing. Petr Mazouch, PhD.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 
Ing. Jaroslava Kondelíková Dvořáková, Csc.
VŠCHT - emeritní 
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
PF UK 
RNDr Blažena Kratochvílová, Ph.D.
PřF UPOL 
Doc. PhDr. Emil A. Souleimanov, Ph.D.
Institut mezinárodních studií, FSV UK 
Dominik Miketa, MPhysPhil.
DAMTP, University of Cambridge, United Kingdom 
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK 
Ing. Milan Ončák, Ph.D.
Humboldt-Universität zu Berlin 
Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
Stanford University 
Dr. Anna Durnová, Ph.D.
Universität Wien 
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Ing. Jan Přech
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR 
Ing. Radka Musilová, Ph.D
Česká zemědělská univerzita v Praze 
RNDr. David Novák, Ph.D.
Masarykova Univerzita 
MUDr. Radka Pourová, Ph.D.
Universita Karlova v Praze 
PhD Drago Župarić-Iljić
Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb 
RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR a PřF UK Praha 
RNDr. Barbora Křížková
FLD, ČZU 
Mgr. Kateřina Jůzová
Katedra zoologie, PřF UK 
Mgr. et Mgr. Oto Polouček
Ústav evropské etnologie, FF MU 
Mgr. Martina Verdánová
PřF/1.LF UK v Praze 
BA Barbora Holicka
University of Westminster 
Ing. Lukáš Pospíšil
KBÚK, FŽP, ČZU v Praze 
Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
Archeologický ústav Praha 
Kristina Matějková
VŠCHT, Praha 
Mgr. Jaroslav Zůda, PhD.
Český metrologický institut 
Mgr. Kamila Stloukalová
Právnická fakulta Univerzity Karlovy  
Mgr. Ondřej Schmidt
Ústav PVH, FF MU 
Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Mendelu 
Mgr. Gabriela Vyskočilová
Masarykova univerzita 
Doc. Ing. Igor Linhart, CSc.
VŠCHT Praha 
Ing Tomas Lysek
FIT VUT v Brně  
Mgr. Veronika Civínová
Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta, obor Religionistika 
Ing Daniel Červený
FROV JCU 
Mgr. David Cigánek
Přírodovědecká fakulta PřF UP 
Ing. Hynek Walner
FJFI ČVUT 
Ing. Marie Sadowská, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava 
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Ing. Helena Sedláčková
Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha 
Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Fakulta Stavební VŠB - TUO 
Mgr. Marta Dušková, Ph.D.
(mikrobiolog) VFU Brno, VÚVeL 
MUDr. Tereza Čálková
1.LFUK (ČR)/ BUP Eskilstuna (Sweden) 
Mgr. Aneta Malá
ÚPT AV ČR 
Mgr. Petr Ocelík
Mezinárodní politologický ústav, FSS MU 
Tomáš Svoboda, Ph.D.
Ústav translatologie, FF UK 
Mgr Jan Matoušek
MFF UK 
PhDr. Martin Loučka, PhD.
Centrum paliativní péče & 3.LF UK 
Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Historický ústav AV ČR  
Ing Milan Holec
Fyzikalni Ustav AVCR 
Mgr. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.
Matematický ústav Univerzity Karlovy 
Mgr. Jana Šindlerová
Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK 
dipl.ing. Vaclav KVET, PhD.
D<conex AG 
RNDr. Zbyněk Drásal, Ph.D.
CERN 
Mgr. Jiří Laurin, Ph.D.
Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. 
Karel Černý, Ph.D.
Sociologie, FHS UK 
Mgr. Michael Beníšek
Katedra středoevropských studií, FF UK 
Mgr. Vladislava Krajčová
Národní památkový ústav 
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR v.v.i. 
Mgr. Radim Zámec, Ph.D.
Univerzita Palackého 
Dr.phil. Marie Buňatová
Centrum pro kulturní a sociální studie 
Mgr. Michal Vičar
FsPs MUNI Brno 
JUDr. Vladimír Handl, CSc
Ústav mezinárodních vztahů 
RNDr. Martin Dračínský, PhD
UOCHB AVČR 
Ing. Jáchym Šuman
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Doc. Ing. Aleš Dlouhý, Ph.D.
Západočeská Univerzita 
Ing. Petr Čížek, M.A.
Univerzita Pardubice 
Mgr. Lucie Vackova
Prazska vysoka skola psychosocialnich studii 
Mgr. Lucie Nývltová
fyzioterapeut Neurorehabilitační klinika Axon, Praha 4 
Ing. Lukáš Peterka
Institut pro kriminologii (výzkumné pracoviště resortu justice ČR) 
Mgr. Josef Čáslavský
Mikrobiologický ústav AVČR 
RNDr. Michael Solar, CSc.
ČVUT v Praze, ÚTEF 
Mgr. Jan Zadina
Univerzita Palackého 
Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Katedra pedagogiky a andragogiky, Ostravská univerzita 
PhDr. Kateřina Piorecká, PhD.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Mgr. Jan Gebauer
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 
Ing. Christian Gruber, PhD
Dt. GeoForschungsZentrum, Potsdam 
Dr Benjamin Tallis
Ústav Mezinárodních Vztahů 
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
PřF UK 
Ing. Jakub Novák
Fyzikální ústav AV ČR 
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
FIT ČVUT v Praze 
PhDr. Karin Pátrová, Ph.D.
Oblastní muzeum Praha-východ 
Mgr. Vít Ladányi
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 
Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.
Právnická fakulta UP, Olomouc 
Mgr. Aneta Hašková
FSS OU 
RNDr. Martin Vágner, CSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR 
PhDr. Kateřina Werkman, MRes, Ph.D.
IPS FSV UK 
Bc. Věra Rais, DiS. et DiS.
UK v Praze 
Ing. et Ing. Hana Bedlivá
VUT FAST Brno 
doc.Mgr. Lumír Krejčí, PhD.
Masarykova univerzita 
JUDr. David Falada
Právnická fakulta University Karlovy 
Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta UK 
Ing.,Mgr. Jan Tužil
PIMIT CHU Félix Guyon, Saint Denis, La Réunion 
Prof. RNDr. Rüdiger H. Ettrich, Ph.D.
CNSB, Mikrobiologický ústav AVČR, Nové Hrady 
Ing. Vít Novák, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR 
Ing. Jan Pustějovský , Ph.D.
katedra architektury, Fakulta stavební ČVUT 
RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF OU 
Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.
Katedra zoologie, PřF UK + entomologické oddělení Národního muzea 
Mgr. Karel Stejskal
CEITEC-MU 
Mgr. Jan Váňa
Masaryk University 
Ing. Radek Mušálek, Ph.D.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
RNDr Ivan Fiala, PhD
Biologické centrum AV ČR 
MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Ing. František Doležal, CSc.
Česká zemědělská uiverzita v Praze 
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
MFF UK 
PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D.
Ústav klasických studií, Filozofická fakulta MU 
ThLic. Adam Mackerle, Th.D.
Teologická fakulta Jihočeské univerzity  
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
FHS UK 
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Universita Karlova 
JUDR Helena Halouzková
OSVČ 
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
FF UK 
Dagmar Rychnovská, LL.M, M.A.
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK 
Ing. Vojtěch Jirsa
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice 
Mgr. Markéta Holanová
ÚČL AV ČR 
Mgr. Daniel Panchártek
Přírodovědecká fakulta UK, Praha 
Mgr. Eva Horčičková
PřF UK 
Ing. Tomáš Mičaník
VÚV TGM, v.v.i. 
Mgr. Jan Bartoň
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
Mgr. Daniela Prokschová
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Jakub Vávra
ÚSS PdF UP 
Ing. Filip Tomanec
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
FSV UK 
Mgr. Tibor Žingora
Psychologický ústav AV ČR 
Mgr. Jan Pyrih
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Lucie Čechovská
Ústav religionistiky FF MU 
Ing Miroslav Kolibal, PhD
VUT Brno 
Mgr. Jana Valdrová, Ph.D.
genderová lingvistka 
Mgr. Iva Zvěřinová
Univerzita Karlova v Praze 
Ing. Luboš Janhuba
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav 
Ing. Jan Vaněk, Ph.D.
Západočeská Univerzita v Plzni 
Ing. Jan David, Ph.D.
Universität Koblenz-Landau, Německo 
Mgr. Martin Paleček, PhD
Univerzita Hradec Králové 
Ing. Veronika Matlova
VŠCHT Praha 
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.
FF UK 
MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
1. LF UK + VFN 
doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka
Katedra filosofie a religionistiky, TF JU 
PhDr. Helena Nosková, CSc.
Židovská, národnostní a menšinová studia, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Mgr Michal Buša
ÚOCHB AV ČR 
Mgr. Viola Vaňková Hausnerová
1. lékařská fakulta UK 
Mgr. Rodrigo Morales
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  
RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 
Mgr. Hana Kampfová Exnerová
GFÚ AV ČR 
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
Ing. Pavel Zácha, Ph.D.
ČVUT v Praze 
Ing. Kryštof Pilnáček
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Ing. Tomáš Zimmermann
VŠCHT Praha 
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
Mgr. Daniela Šterbáková, PhD.
Ústav filosofie a religionistiky, FF UK Praha 
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
VOŠ Jabok + ETF UK. 
Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr. Martin Bernátek
Katedra divadelních studií, FF MU 
Mgr. Roman Kroufek
PF UJEP 
Ing. Jitka Nejezchlebová
ÚT, AV ČR 
Ing. Petr Dzik, Ph.D.
Fakulta chemická, VUT v Brně 
Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita 
Ing. Jiří Janata, CSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
Mgr Ctibor Ostrý
Muzeum města Brna 
Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Fakulta humanitních studií 
Mgr. Šárka Pokorná
ÚFChJH AV ČR 
Ing. Václav Štěpán, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky AV ČR 
Ing. Eva Jablonská
VŠCHT Praha  
Prof. Dr. Radim Beránek
Ruhr-Universität Bochum 
Mgr. Martin Hůla
Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK 
Mgr. Denisa Sedlláčková
FSS MU 
Mgr. Radka Slovak
GMI OeAW 
Fil.dr Anežka Kuzmičová
Stockholms universitet 
Mgr. Antonín Procházka
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK 
Ing. Monika Jírů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
mgr. david nachlinger
ffju 
dr. Bohdan Filipi
FBI, VŠB-TU Ostrava 
MgA Marcela Steinbachová
IZVUK-FFUK, AVU 
Ing. Petr Sejkot
ČVUT 
RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.
National Taiwan University 
PharmDr. Jan Honegr, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
GFÚ AV ČR 
PhDr. Věra Exnerová, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR 
RNDr. Linda Nedbalová , Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Uljana Cholodova, Ph.D.
FF UP 
Ing. Tomáš Potočňák
FEKT VUT v Brně 
RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie, AV ČR 
Mgr. Jakub Kopecký
Ústav pro jazyk český AV ČR 
Mgr. Martin Lanzendorfer, PhD.
MFF UK v Praze 
Mgr. Anna Rosová
Ústav translatologie FF UK 
MUDr. Tereza Doušová
2.lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Mgr. Vít Herynek, Ph.D.
Institut klinické a experimentální medicíny 
Mgr. et Mgr. Petr Mucha
New York University Prague 
Ing. Luboš Šmídl, Ph.D.
FAV, ZČU v Plzni 
mgr. Jan Dvořák, Dr.
Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Ondřej Nešuta
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
Mgr. Adéla Elbel
Masarykova univerzita, Brno 
Ing. Jan Šleichrt
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR 
Mgr. Vladimír Strunga
Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež 
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK 
Ing. Petr Chalupecký
Katedra hospodářských dějin Národohospodářská fakulta, VŠE Praha 
Ing. Karolina Macúchová
ČVUT  
Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.
FEKT, VUT v Brně 
Mgr. Ivona Blaháková
CEITEC MU Brno 
Ing. Michael Mateju
Fakulta jaderna a fyzikalne inzenyrska - CVUT 
Mgr Pavel Bokvaj
UEB AVČR 
RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity 
PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Masarykova univerzita Brno 
Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
FSI VUT v Brně 
RNDr. Pavla Tumová, Ph.D.
1. LF UK Praha 
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
FF UK, FSV UK 
RNDr. Barbora Vysloužilová, PhD.
Archologický ústav AV, Praha 
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
katedra geografie, RřF Univerzity Palackého v Olomouci  
Mgr. Jiřina Prokopová
Fyzikální ústav AV ČR  
Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů 
Mgr. Eliška Lindovská
Fakulta sociálních studií, OU 
Tomáš Fiala,
Tilburg University 
Mgr. Karla Fejfarová , Ph.D.
Biotechnologický ústav AV ČR 
Mgr. Sasha Skenderija, Dr.
NTK 
Mgr. Tomáš Henych, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR 
PhDr. Marie Čermáková
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.
Ústav řeckých a latinských studií, FF UK 
RNDr. Vendula Pospíchalová, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Hana Škopková
Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze 
Ms. Lisa Melymuk, PhD
RECETOX, Masaryk University 
Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
Katedra divadelních studií FF MU v Brně 
RNDr. Ladislav Slavík, CSc.
Geologický ústav AV ČR 
PhDr. Jaroslav Fiala
FFUK 
PhDr. Tomáš Hříbek, PhD.
Filosofický ústav AV ČR 
Ing. Jiří Vejražka, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR 
PhDr. Věra Schmiedtová
FF UK 
MUC. Tereza Ondřichová
Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita 
Mgr. Oto Kaláb
PřF OU 
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
FSS, Masarykova univerzita 
Mgr. Zbyněk Jiráček
MFF UK 
Mgr Adam Streck
Einstein Center for Mathematics Berlin 
Mgr. Jana Plátová, Ph.D.
Univerzita Palackého (CMTF) 
Ing. Martin Grůber, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr. Johana Chylíková
Sociologický ústav AV ČR 
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských studií FSV UK 
Mgr. Jakub Chromec
CEITEC MU 
Mgr. Josef Kundrát
Palacky University 
Petr Jahn, MSc
Lincoln University, New Zealand 
PhDr. Pavel Onderka
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze 
Mgr. Milan Blaha
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 
PProf. Ing. Dr. Richard Bareš, DrSc.,dr.h.c.
 
Mgr. Filip Krijt
MFF UK 
Ing. Tereza Sovová, PhD.
Výzkumný ústav rostlinné výroby 
Dr. Jan Rovny, PhD
Sciences Po, Paris 
Mgr. Ing. Václav Bazgier
PřF UP Olomouc 
Mgr. Ondřej Valenta
Technologické centrum Akademie věd ČR 
Mgr. Vladimír P. Polách, M.Phil., Ph.D.
Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UPOL 
Marek Piliarik, Ph. D.
Max Planck Institute for the Science of Light 
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK + Biologické centrum AV ČR 
Mgr. Zdeněk Vermouzek
Česká společnost ornitologická 
Mgr. et Mgr. Anna Vernerová
ÚFAL MFF UK 
RNDr. PhDr. Ing Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE 
Doc PhDr Jiří Štilec, CSc
HAMU Praha 
PhDr. Anna Páchová, Ph.D.
PedF UK 
Mgr. et Bc. Zuzana Horáčková, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno 
RNDr. Karel Bezouška, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Michaela Rothova, PhD
The Danish Stem Cell Center 
RNDr. Zdenka Jirásková
1. LF UK v Praze, Ústav patologické fyziologie 
Tereza Stöckelová, Ph. D.
Sociologicky ustav AV CR + Fakulta humanitnich studii UK 
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.
Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UPOL 
Mgr. Lucie Chlumská
ÚČNK FF UK 
doc. Dr. Hashim Habiballa, Ph.D.
Ostravská Univerzita 
Petr Šmilauer,
Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice 
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita 
Mgr. Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci 
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
Ústav ekologie lesa, Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
FSS MU 
Ing. Radek Holešinský
ředitel, Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. 
Mgr. Anna Regina Helal, M.A.
Pedagogicka fakulta, Jihoceska Univerzita 
Prof. MUDr. Jan Štulc, Dr.Sc.
2. LF UK (nyní v důchodu) 
Mgr. Hana Tenglerová
Národní kontaktní centrum - gender a věda, Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Ondřej Dušek
Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK 
RNDr. Šárka Šustová, Ph.D.
PřF UK 
B.Eng. Ondřej Neděla
OTH Regensburg 
Ing. Jiří Bárta, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing Vít Šrámek, PhD.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 
Ing. Karel Smolek, Ph.D.
Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze 
JUDr. Veronika Kudrovál, Ph. D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity  
Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr.h.c.
Astronomický ústav AV ČR 
Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
ČVUT v Praze, FEL 
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Universität Münster 
Mgr. Magdalena Marešová, Ph.D
Pedagogická fakulta (FP) TU Liberec  
Ing. Iva Kubičková
Výzkumný ústav akademické chemie, a.s. 
Mgr. Tomáš Bernhardt
Západočeské muzeum v Plzni 
PhDr. Helena Burgrová
UniBW Mnichov 
RNDr. David Svoboda, PhD.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR  
Mgr. Petr Kozák, PH.D.
Zemský archiv v Opavě 
Ing Vojtěch Jeník
FEL ČVUT 
doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.
FNKV Praha 10 
Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. 
Bc. Michal Krsek
CESNET 
Dr. Rostislav Chudoba
RWTH Aachen 
Ing. Kamil Kladívko, PhD
Norwegian School of Economics 
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
FPF SU v Opavě 
PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR 
Mgr. Jan Straka
FF ZČU v Plzni 
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ing. Štěpán Cais
Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr.Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
FF UK 
RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D.
Fyziologický ústav AVČR 
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
UK 
Doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
Ing. Adam Chýlek
FAV ZČU 
Ing Radovan Vavra
Institut Personalistiky VŠE 
Mgr Barbora Profantová, Ph.D.
MFF UK 
Dr. Ivana Chudobová
Fraunhofer IME, Aachen 
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 
Ing. Jan Petrtyl, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Ing. Jan Blažek
Katedra environmentálních studií, FSS MU 
Mgr. Alexis Karadžos
PřF UK 
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno 
Mgr Kateřina Kibíková, Ph.D
FPE ZČU 
Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
ÚEB AV ČR 
doc.,PhDr. Květa Smoláriková, PhD
Český egyptologický ústav FF UK Praha 
Doc. RNDr. Marie Duží, CSc.
VŠB-Technická universita Ostrava 
MUC. Anna Štefková
 
Mgr. Adam Tichý
AsÚ AVČR & ÚTFA PřF MU 
Ing. Jan Lehečka
FAV, ZČU v Plzni 
Ing. Lenka Grimová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
ÚČL AV ČR + Centrum judaistických studií K. a U. Schubertových, FF UP 
Mgr. Oldřich Čížek
ENTÚ AV ČR; Hutur NGO 
Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Slovensko 
Mgr. Lenka Hrbková
FSS MU 
MgA. Jan Šotkovský, PhD.
JAMU Brno 
RNDr. Michal Semian
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Ing. Pavel Lopour, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice 
Ing. Martin Poliak
ČVUT FIT 
Ing. Mgr. Stanislava Kučová
FF UK 
MUDr. Taťána Fischerová
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň 
Mgr. Kateřina Koláčková
ÚMG AV ČR 
doc. Zdeněk R. Nešpor
SOU AV ČR + FHS UK 
Mgr. Jana Buďová
Katedra ekologie PřF UK Praha 
Mgr. Eva Šipöczová
Ústav evropské etnologie, FF MU 
PhDr. Přemysl Houda, PhD.
FHS UK 
Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU 
Mgr. David Marek
Technologické centrum AV ČR 
PharmDr Zuzana Holubcova, PhD
MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK 
Mgr. Michaela Bařinová, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 
Ing Zoran Šućur
VŠCHT Praha 
Mgr. David Hurný
PřF UK 
MUDr. Kamil Sedláček
Klinika kardiologie IKEM Praha 
Ing. Daniel Bureš, Ph.D
VÚŽV, v.v.i. 
Ing. Miroslav Joch
Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav živočišné výroby 
Mgr Pavel Pešek
Katedra Ekologie PřFUK 
MgA. Šárka Slaninová
PF UJEP Ústí nad Labem 
doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.
FA ČVUT v Praze 
Doc.RNDr Otakar Jelínek, CSc
1.LF UK v Praze 
Ing. Petr Matoušek, PhD.
FIT VUT v Brně 
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Prof. Dr Emil Paleček, DrSc
Bipfyzikální ústav AVČR 
prof. Ing. Mgr. Jan Kostelecký, DrSc
VÚGTK, v.v.i. 
RNDr. Barbara Elsnicová, PhD.
Přírodovědecká fakulta UK 
RNDr. Petr Synek
PřF UK 
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Ceska geologicka sluzba 
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D
Přírodovědecká fakulta UK 
Ing. Marek Hudík, Ph.D.
CTS UK 
RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
KMF MFF UK 
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
FF UJEP v Ústí nad Labem 
Mgr. Helena Kočková
Masarykova univerzita 
doc. ing. Petr Tuma, Dr.
MFF UK 
doc RNDr Pavel Krtouš, PhD
MFF UK v Praze 
Mgr. Martin Krsek
Muzeum města Ústí nad Labem 
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta MU 
Mgr Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná 
Ivan Novotný, PhD.
Ústav molekulární genetiky AV ČR 
Ing. Markéta Kubánková
Dept. of Chemistry, Imperial College London 
Mgr. František Martínek
ÚČJTK, FF UK 
Mgr. Petra Skotnicová
Mikrobiologický ústav AV ČR 
dott. Giorgio Cadorini, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě 
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Masarykova univerzita 
RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D.
IPR Praha 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
PedF UK 
Mgr Zdeněk Mašín, PhD
Max Born Institut, Berlin 
Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.
FF UK v Praze 
doc MUDr Ondřej Hrušák, Ph.D.
2. lékařská fakulta 
Mgr. Miloš Duchoslav
PřF UK 
doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal.
Historický modul, FHS UK 
Ing. Štěpán Mráček
FIT VUT v Brně, Ústav inteligentních systémů 
Ing. Jan Vosahlik
Kansas State University 
Ing. Tomáš Hejda
FJFI ČVUT v Praze, Univ. Paris Diderot 
RNDr Bedřich Friedecký, Ph.D.
LF UK Hradec Králové 
RNDr. Peter Kodyš, CSc.
MFF, Karlova Universita 
Mgr. et Mgr. Jana Jedličková
Television Think Tank FF UP Olomouc 
Ing. Karel Šafr
Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze  
RNDr. Karel Škoch
PřF UK 
Mgr. Pavlína Kellerová
PřF UK 
MUDr. Kristina Rücklová, Ph.D.
3. LF UK 
RNDr. Kateřina Diáková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta 
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka, FF MU 
Mgr. Martin Krajča
FSS MUNI 
Petr Šimeček, Ph.D.
The Jackson Laboratory 
Mgr. Tomáš Pour
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ing. Pavel Václavovic
VÚGTK, Geodetická observatoř Pecný 
Ing. Tomáš Kubela
FSI VUT 
doc.Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
FBMI ČVUT 
Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Centrum empirických výzkumů, Slezská univerzita v Opavě 
Ing. Tereza Žalmanová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita 
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
Český egyptologický ústav FF UK 
Mgr. Michaela Brixová
Národní památkový ústav 
Mgr. Lucie Lauermanová
FTK Univerzity Palackého v Olomouci 
Mgr. Daniel Červenkov
Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK 
Mgr. Michael Pfann
Evangelická teologická fakulta UK 
Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Masarykova Univerzita 
Mgr. Jolana Šedivá
Národní ústav duševního zdraví 
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Historický modul, FHS UK 
Mgr. Barbora Gabrielová
PřF UK v Praze 
Ing. Jan Čížek, Ph.D.
FS, ČVUT 
Mgr. Pavel Kurfürst
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D
Metropolitní univerzita Praha 
Bc. Jan Singlovic
WHO/TDR 
Mgr. Karolina Kaderka, PhD.
EPHE Paris 
Mgr. Markéta Klusoňová
Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Lenka Vejrostová
Přírodovědecká fakukta Univerzity Karlovy v Praze 
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ústav experimentální botaniky AVČR 
Ing. Barbora Planková
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
Mgr. Lenka Pivarčiová
Biologické centrum AVČR 
MUDr. Pavol Mikoláš
Charles University Prague 
RNDr. Zdeněk Lajbner, Ph.D.
ÚŽFG AV ČR Liběchov + Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University 
Vendula Gojová, Ph.D.
Katedra sociální práce, FSS OU 
Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.
DZNE, e.V., Bonn 
PhDr. Petra Kolářová
FFUK-Université Paris 1 
Mgr. Roman Polách
Ostravská univerzita v Ostravě 
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK 
PhDr. Ladislav Hejdánek, PhD. h.c.
ETF UK, prof. emeritus 
Mgr. Šárka Káňová
Fakulta pedagogická ZČU 
Ing. Ondřej ROHLÍK, Ph.D.
FAV ZČU Plzeň / ESA Paříž 
Mgr. Kamil Kopecký, PhD
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Michal Kosák, Ph.D.
AV ČR 
Mgr Matej Buzgo
UCEEB CVUT 
Mgr. Martin Bažil, PhD.
FF UK Praha / Univ. Rostock 
MUDr. Filip Tylš
Národní Ústav Duševního Zdraví 
Mgr. Veronika Chvátalová
Katedra environmentálních studií, FSS MU 
Mgr. Hana Oberpfalzerová
FSV UK 
Mgr. Lucie Cuchalová, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AVČR 
Mgr. Blanka Pravdová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 
Mgr. Martin Hubálek, Ph.D.
UOCHB AV ČR 
Mgr. Jana Desenská Ciglerová
Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR 
RNDr. Jiri Moos, CSc.
Sigma-Aldrich spol. s r o. 
doc MUDr Daniel Vyoral
Ústav hematologie a krevní transfůze 
Mgr. Štěpán Timr
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
Mgr. Michal Šimeček, Ph.D.
CDV, AV ČR 
PhDr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D.
Památník národního písemnictví 
Mgr. Edita Fejfarová
1. LF UK Ustav biochemie a experimentalni onkologie 
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Ústav světových dějin, FF UK 
Mgr. Selma Benyovszky
Centrum pro otázky životního prostředí + Katedra studií občanské společnosti, FHS UK 
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita 
JUDr. Martin Faix, PhD., MJI
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci/Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Doc. Jakub Kudláč, Ph. D.
FAMU 
Ing. Jan Šramota
VŠB-TUO 
Mgr. Hynek Cígler
FSS MU 
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Právnická fakulta UK 
Ing. Zdenek Šroubek, DrSc.
UFE CSAV  
RNDr. Lucie Kubínová, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR 
Mgr. Veronika Vlčková
Katedra psychologie FSS MU 
Mgr. Lukáš Hanus
Anthropictures z. s.  
Mgr. Šárka Pospíšilová
1.LF UK 
Ing Petr Tuček , CSc
Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy 
Mgr. Petr Slovak
TU Wien 
Mgr. Marek Vácha, Ph.D
3. lékařská fakulta UK 
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd 
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologickáá 
Ing. Svatopluk Světlík
LF1 UK 
Mgr. Markéta Gerlichová, Ph. D
KRL 1. LF UK a VFN 
Josef Pasulka, Ph.D.
Biozentrum, University of Basel 
Mgr. Sabina Maňková
FSS OU 
Mgr Zuzana Musilova, PhD.
University of Basel 
Mgr. Martin Kornel , Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Právnická fakulta, Masarykova univerzita  
Dr. Dana Kapitulčinová
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Michaela Fojtů
Lékařská fakulta MU Brno 
Mgr. Ondřej Langr
Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU 
MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Jamu 
Mgr. Lenka Malinová
Univerzita Palackého 
Prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
VŠCHT Praha 
Ing. Jan Chládek
UPT AV ČR 
MVDr. Ondřej Škor
Vetmeduni Vienna 
doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava 
Mgr. Martina Topinková
Fakulta sociálních věd UK 
PhDr. Michal Dimitrov
Institut mezinárodních studií, FSV UK 
Mgr. Nikola Polanská
Katedra parazitologie, PřF UK 
Mgr. Marie Pažoutová
Přírodovědecká fakulta JU 
Ing. Jan Gojný, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Mgr. Markéta Štechová
FSV UK  
Doc. RNDr. Majka Šmilauerová, Ph.D.
Jihočeská univerzita 
Ing. Zdeněk Ančík
VUT Brno 
PhDr Martin Mácha
Mercer 
doc. PhDr. Vratislav Vaníček, PhD.
ČVUT 
PhDr. Hana Navrátilová, PhD
NM, Praha/FF UK, Praha 
Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Mgr. Eva Flanderková
FF UK 
Mgr. Michal Kočer
Observatoř Kleť 
Ing. Klára Petráčková
Politecnico di Milano 
Ing. Klára Kuncková
Baxter AG, AT 
Ing. Václav Belák, Ph.D.
MSD IT Global Innovation Center, Prague 
Petra Ezzeddine, Ph.D.
Katedra obecné antropologie, FHS UK 
Daniel Sosna, Ph.D.
Katedra antropologie, FF, ZČU 
Mgr. Martina Vaníková
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Tomåš Doležal, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 
RNDr Anna Krahulcová
Botanický ústav AVČR, v.v.i. 
Mgr. Veronika Siegelová
Přírodovědecká fakulta UK 
doc. David Drozd, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Klára Klimešová
Ústav molekulární genetiky AV ČR 
Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
 
Mgr. Hana Chudáčková
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy / Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
RNDr. Jan Šílený, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR 
Mgr. Markéta Dvořáčková
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava 
Dr.Phil. Jürgen Schweitzer, M.A.
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Mgr. Jiří Blažek
Fyzikální ústav AV ČR 
Mgr. et Bc. Silvie Šimordová
Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita 
Mgr. Pavlína Janebová
FSS MU 
Mgr. Martin Popel
ÚFAL MFF UK 
Doc. Jakub Steiner, PhD.
Cerge-ei 
PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.
Památník národního písemnictví 
Mgr. Pavel Schnirch
ÚHSL 1.LF 
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
FP VUT v Brně 
Mgr. Ján Šomvársky, CSc.
MFF UK 
Mgr. Irena Lehkoživová
ÚDU FF UK / Archiv výtvarného umění 
Ing. Petr Tichavský, CSc.
UTIA 
Mgr. Petr Voříšek, Dr.
Česká společnost ornitologická a UP Olomouc 
Ing. Lucie Homolová, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Ing. Kristýna Hošková, Ph.D.
Katedra veterinárních disciplín, FAPPZ, ČZU 
Mgr. David Kalhous, PhD.
FF MU 
JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D. LLM.
Právnická fakulta UPOL 
Ing. Jiří Bauer, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby 
Ing. Jan Matějka
Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze 
Doc. MUDr. Radko Komers, PhD
 
RNDr. Martina Plackova
MBU, AVCR 
Ing. Petr Brabec
Národohospodářská fakulta VŠE 
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
PrF MU Brno 
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Ing. Šárka Krčílková
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí 
Dip. Arch., Bsc (Hons) Bára Šafářová
Texas A&M University 
Mgr. Martin Lepič
PřF UK 
Mgr Michal Osusky, MBA
karlova univerzita 
Mgr. Jakub Fišák
Masarykova univerzita 
doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Filip Rozbořil
KFPP MFF UK 
Mgr. Ivana Štefková
katedra pedagogiky FF UK & NEPOSEDA 
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
KNJ FPE ZCU 
Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Filip Válek
FFUP Olomouc 
Doc.Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
VŠCHT Praha 
Ing. Martin Bartoš, CSc.
Univerzita Pardubice 
Mgr Vladimír Matěna
MFF UK 
PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR 
Doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK 
Mgr. Jan Pankrác
PřF UK 
Mgr. Klára Kotlabová
TU Dresden 
MUDr. Michaela Kadlecová
FN Hradec Králové, III. Interní klinika 
Mgr. Ondřej Černotík
Leibniz Universität Hannover 
Ing. Jiří Kratochvíla
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Mgr. Pavel Dvořák
MFF UK 
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph. D.
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. 
RNDr Petr Šittner, CSc
Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. 
Mgr. Lukáš Vaculík
FF OU 
Ing. Pavel Breinek, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně 
Dr. Lucie Ryzova
University of Birmingham, UK 
Mgr. Josef Urban, Ph.D.
Radboud University 
Mgr. Vaclav Kuna
Oregon State University 
PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
Knihovna AV ČR 
Ing. Jan Vyšohlíd
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Mgr. Petr Plecháč, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
PhDr. Jiří Nenutil
Institut paměti společnosti a krajiny 
Ing. Lucie Šťovíčková
Karlova Univerzita 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
PřF UK 
RNDr. Jan Květ, CSc., Dr.h.c.
Jihočeská univerzita v Čes.Budějovicích, AV ČR - CzechGlobe v.v.i. 
Mgr. Jiří Just, Th.D.
Historický ústav AV ČR 
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě 
Mgr. Katka Volná
FSV, Univerzita Karlova 
Ing. Kateřina Ječmínková
Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita 
PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu Akademie věd 
MVDr. Martina Naceradska
VFU Brno 
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.
TU Liberec 
Ing. Robin Maialeh
Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D.
FSS OU 
Mgr. Veronika Janečková, Ph.D.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
Mgr. Lucia Motlová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 
Ing. Čeněk Čišecký
Archeologický ústav AV ČR Praha ,v.v.i. 
Dr.med.Hannover, MUDr Prag Thomas Cerny, MUDr Prag
Chirurg od r. 66 , posl 40 let v Nemecku 
Mgr. Markéta Mottlová
Ústav politologie FF UK 
Mgr. Monika Bartošová
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého 
Mgr. Petr Netolický
Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta filozofická 
Ing. Tomáš Vávra
FJFI ČVUT 
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Jan Zeman
1.LF UK v Praze  
Vladimír Bosák, M.A.
Ústav pro studium totalitních režimů 
Mgr. BcA. Radomír Slovik
Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice 
Ing. Karel Musil
PřF UHK + CBV FN HK 
PhDr. Václav Korbel
IES FSV UK 
Mgr. et Mgr. Bohumil Doboš
IPS FSV UK 
Mgr. Nicol Renešová
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK 
Ing. Mgr. Eva Fárková
3LF UK, Národní ústav duševního zdraví 
Mgr. Nikola Schmidt
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 
Mgr. František Tůma, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU 
Mgr. Václav Dobiáš
VŠTE 
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Právnická fakulta UK 
Mgr. Iveta Ptáčníková
FF UHK 
MUDr. Jiří Slíva, PhD.
3. LF UK 
Mgr. Michal Čermák
Ústav filosofie a religionistiky, FF UK 
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
MUDr. Marek Čierny
Fakultní nemocnice Brno 
Mgr. Zuzana Kawuloková
Matematicko-fyzikální fakulta UK 
RNDr. Hana Kouřilová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze 
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD.
Filosofický ústav AV ČR 
doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.
FAST VUT v Brně 
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
RNDr. Lucie Zemanova, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK 
Mgr. Ladislava Paštová
Botanický ústav AV ČR 
MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.
1. LF Univerzity Karlovy 
RNDr. Petr Zasche, PhD.
Astronomický ústav MFF UK 
Mgr. Jan Přikryl
University of Iceland 
Mgr. et Mgr. Iveta Šedová, DiS.
Katedra environmentálních studií, FSS MU 
Mgr. Ondřej Vít
Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie 
Mgr. Vladislava Závrská
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, UPOL 
Mgr. David Vaculík, Ph.D.
MU 
Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D.
Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu 
Mgr. Markéta Pospíšková, Ph.D.
VÚKOZ, v.v.i. 
Mgr. Lucie Valdhansová
FF UP 
Dr. Filip Vostal
Filosofický ústav Akademie věd 
Mgr. Radek Švec
FSV UK 
doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
Technická Univerzita v Liberci 
Doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
MUDr. Marta Ježová, Ph.D
Ústav patologie FN Brno a LF MU 
PhDr. Petr Šámal, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
FSV UK 
Mgr. Karel Šima, Ph.D.
Centrum pro studium vysokého školství, .v.v.i. 
Mgr. Pavlína Cermanová, PhD.
Centrum medievistických studií AV ČR 
Mgr. Zdeněk Vaněček
katedra analytické chemie PřF UP 
Mgr. Andrea Hoffmannova, Ph.D.
Univerzita Palackeho 
Ing. Zuzana Olmrová Zmrhalová, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.
BC AV ČR, HBÚ 
Mgr. Filip Machart
IPS FSV UK 
Mgr Vendula Jones
GSK 
Mgr. Ondrej Gutten
ÚOCHB AV ČR  
Mgr. Pavel Hrabák, PhD.
Technická Univerzita v Liberci 
doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
Akademie múzických umění v Praze 
Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR 
doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.
TF JU České Budějovice 
Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR 
Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc.
Matematický ústav ČAV 
RNDr. Aleš Cieplý, CSc.
Ústav jaderné fyziky, Řež 
Mgr. Lukáš Führer
Ústav PVH a archivnictví, FF MU 
Mgr. Jiří Pešek, Ph.D.
MeBIOS, KU Leuven, Belgie 
Ing. B.Eng. Luboš Sibilla
VUT v Brně 
Mgr. Marie Mlátilíková Krištofová
Masarykova Univerzita 
PhDr Miroslav Pavel
FA ČVUT 
Ing. Marie Fenclová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
doc. Petr Mrkývka, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Kateřina Chudá
PřF UK 
Mgr. Aleš Svoboda
Fakulta humanitních studií UK v Praze 
RNDr. Jiří Lipovský, Ph. D.
Přírodovědecká fakulta UHK 
PhDr Ludvík Hlaváček
FUD UJEP 
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
MUDr. Lukáš Handl
Fakultní nemocnice Plzeň 
Prof. ThDr Pavel Filipi
Univerzita Karlova, Evangelická teol. fakulta 
Mgr Barbora Svobodová
UBBP LF1 UK 
Mgr Martin Chochola
Katedra Obecné antropologie FHS UK 
Mgr. Ivana Orlitova, PhD.
AsU AV CR 
MUDr. Miroslava Sedláková
Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci 
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Ústav teoretické fyziky MFF UK 
RNDr. Stanislav Čermák, Ph.D.
Geologický ústav AV ČR 
Mgr. Vojtěch Vacek
PřF UK 
Mgr. Adam Havlík
Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK 
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
ČVUT v Praze 
doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Fakulta tropického zemědělství, ČZU v Praze 
Mgr, Bc Aleš Antonín Kuběna, ne
Farmačka UK + Akademie věd  
RNDR. Tomáš Ratinger, MSc., PhD.
Technologické Centrum AVČR 
Prof. Karel Zimmermann, DrSc
MFF UK 
Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Právnická fakulta UK Praha 
MUDr. Irena Štěpán-Buksakowska
2. LF UK a FN Motol 
Mgr. Lucie Hurychová
Univerzita Karlova PF 
RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.
1. lékařská fakulta UK, Praha 
PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Studia nových médií, FF UK 
Mgr. Pavel Reichman
Martin Luther University Halle-Wittenberg 
Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová
Karl-Franzens-Universität Graz 
Mgr. Jan Charvát, Ph.D., M.A.
IPS FSV UK 
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
FF UP Olomouc 
doc. ing. Jan Zeman, Ph.D.
Fakulta stavební, ČVUT v Praze 
Ing. Alena Kubičková
Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, Vysoké učení technické v Brně 
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
FSV UK 
Mgr. Pavel Veselý
MFF UK 
Mgr. Helena Jindrová
ÚOCHB AV ČR 
Mgr. Dita Malečková
Studia nových médií, FF UK 
Mgr. Josef Řídký
FF UK 
Mgr Martina Černíková
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU 
Do. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
ÚSGS FF UJEP 
Ing. Ján Borovský
CEITEC, VUT v Brně 
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
PhDr. Lenka Holá, Ph.D.
PF UP Olomouc 
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
Ing. Eliška Mázl Chánová, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Bc. Vojtěch Podroužek, Dis.
Univerzita Karlova v Praze 
Ing. Jakub Kvasnica
LDF MENDELU 
Mgr. Nora Melnikov
Ústav jižní a centrální Asie, FF UK 
Mgr. Kateřina Struhová
Metropolitní univerzita Praha 
Lukáš Kadeřábek,
Národní ústav duševního zdraví, 3. lékařská fakulta UK 
Mgr. Jan Musil
PřF UK, FF UJEP 
Ing. Jiří Dlouhý
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí 
Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
MUDr. Daniela Jelenová
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého 
RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Jan Březina, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
Mgr. Lukáš Kos
Muzeum města Brna 
PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
Technické muzeum v Brně 
Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. František Trampota
FF MU 
Mgr. Petr Jan Juračka
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Katedra estetiky FF UK 
Mgr Klara Petrzelkova, PhD
IVB AS CR 
Ing. Jindrich Mach, PhD
VUT Brno 
Doc RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK 
RNDr. David Hořák, PhD.
katedra ekologie, PřF UK v Praze 
Mgr. Pavlína Kleiberová
FF UPOL, katedra germanistiky 
MUDr. Munachiso Ndukwe
Gynekologicko-Porodnice Oddělení, Nemocnice v Chebu, Karlovovarská Kraj Nemocnice as 
RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, PhD
Akademie věd ČR 
Mgr Radka Kozáková, PhD
Archeologický ústav Praha 
Mgr. Petr Kuběnský
Ústav české literatury, FF MU 
Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
National University of Singapore 
RNDr. Robert Osman, Ph.D.
Geografický ústav, PřF MU 
Dr. Eloise Adde-Vomacka, PhD
University of Luxembourg 
RNDr Jiri Svoboda, PhD
Astronomicky ustav AV CR 
Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
ÚSP UHK 
doc., Ing. Josef Janeček, CSc.
TUL FM 
Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
Lékařská fakulta UP, Olomouc 
Dr. Patrik Španěl
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR  
Dr. rer. nat. Jan Hrušák, CSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR vvi 
Mgr. Barbora Lemrová, Ph.D.
PřF UP 
Ing. Andrea Štolfová
Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra psychologie 
Mgr. Petr Zajíček
Muzeum Těšínska 
Mgr. Jana Malecká, Ph.D.
Ústav evropské etnologie, FF MU 
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Ústav českých dějin, FF UK 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
Katedra pedagogiky, PF UJEP 
Ing. et Ing. Petr Kolbábek
FTZ ČZU 
Ing. Vladimír Špirko, DrSc.
ÚOCHB AV ČR 
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Katedra botaniky, PřF UP OLomouc 
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
VUT v Brně 
RNDr. Ivana Malcová, CSc.
Mikrobiologický ústav AVČR 
Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.
FF UK 
Mgr. Zuzana Šrámková
CEITEC, Masarykova univerzita 
Mgr. Adéla Šmídová
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Marie Gilbertová
Technické muzeum v Brně 
Ing. Martin Bernas, CSc.
FEL ČVUT v Praze 
RNDr. Lukáš Nádvorník
FzÚ AV ČR + MFF UK 
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU 
Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.
Mayo Clinic, MN, USA 
Mgr. Barbora Machová
Ústav evropské etnologie FF MU Brno 
Ing Jan Jakůbek, PhD
ÚTEF ČVUT 
RNDr. Jozef Sibik, PhD.
Botanicky ustav SAV 
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
FSI VUT 
Mgr. Martin Večeřa
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 
Prof. RNDr. Petr Přikryl, CSc.
Matematický ústav AV ČR 
Mgr. Vladimír Míč
Masarykova univerzita 
doc. dr. Vladimír Novotný, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU 
Mgr. Karel Drvola, DiS.
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně 
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Ústav mezinárodních vztahů 
Mgr. Jakub Kmec
UPOL 
Mgr. Martin Surovčák
Masarykova univerzita v Brně 
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.
FSS MU 
Ing. Jiří Pavelec
Institut für Angewandte Physik, TU Wien 
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.
Fakulta sociálních studií MU 
Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.
Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. 
Mgr. Jan Dvořák
CEITEC a PřF MU 
PharmDr. Petra Hribova, Ph.D.
VFU Brno 
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Studia nových médií, FF UK 
Mgr Ondřej Pavlovič
Univerzita Karlova v Praze 
RNDr Jiří Vondrášek, CSc
UOCHB AV ČR 
Mgr. Martina Čížková
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Mgr Lucie Fremlova
University of Brighton 
Ing. Petr Doležel, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Iva Mozgova, PhD
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) 
Mgr. Jana Stránská, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr Tomáš Vilimovský
1.LF.UK 
RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.
Jihočeská Univerzita 
Mgr. Petra Antošová, DiS.
Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy, katedra obecné antropologie 
doc. Radim Šumbera, PhD
PřF JU 
Doc. MgA. Lukáš Matoušek
HAMU 
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Ústav pro dějiny umění, FF UK 
Mgr. Vojtěch Čurda
Pedagogická fakulta UK 
PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.
Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra politológie 
Mgr. Tomáš Mančal, PhD.
Univerzita Karlova 
RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.
Masarykova univerzita 
MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
ÚVN Praha 
Mgr. Vít Novotný, MA,MPA,PhD
Wilfried Martens Centre for European Studies 
JUDr. Jaromir Savelka
University of Pittsburgh 
MUDr. Ondřej Chudomel
Neurologická klinika FN Motol 
PhDr. Pavel Zeman, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů 
Ing. Filip Řehoř
Fakulta stavební ČVUT 
Ondřej Toman, Ph.D.
Ústav hematologie a krevní transfuze 
Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Jana Zapletalová Koláčková
Katedra ústavního práva a politologie, PrF MU 
doc. Mgr. Tomáš Kozel, PhD.
Univerzita Hradec Králové  
Mgr. Eva Rubínová
University of Portsmouth 
PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
FF MU 
Prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer
Jihočeská univerzita v ČB 
Mgr. Klára Záleská
ÚPV, FF, MU 
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historický ústav FF UHK 
Mgr. Tomas Prat
Institute of Science and Technology Austria 
Doc Jiří Sobotka, akad.soch.
Masarykova univerzita Brno 
Mgr. Stanislav Zbroj
VÚ organických syntéz 
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
PřF UK 
Dr. Judith Fehrer
Botanický ústav AV ČR 
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK v Praze 
PhDr. et Mgr. et Mgr. Marcela Brüning
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Ing. Michaela Levá
ČZU 
Mgr. Michael Krbek, PhD.
Masarykova univerzita 
Ing. arch. Vojtěch Sigmund
FA ČVUT 
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Pedagogická fakulta, UP v Olomouci 
RNDr. Tomas Kucera, PhD.
MBU AV CR 
Mgr. Jaroslav Mrázek
FHS UK 
Doc., RNDr. Petr Musil, PhD
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 
Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc.
Botanický ústav AVČR, v.v.i. 
RNDr. Karel Berka, Ph.D.
PřF UP Olomouc 
Lucie Dvořáková, M.A.
Technische Universität Dresden 
Mgr. Miroslav Olšovský
Slovanský ústav AV ČR 
Mgr Helena Bestová
PřF UK 
Doc. Ing. Martin Dlouhý, Dr. Msc.
VŠE v Praze 
Doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK 
Mgr. Monika Hermanová
Biofyzikální ústav AV ČR 
Mgr. Martin Foret
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.
FZU AV ČR 
Ing. Silvie Švarcová, Ph.D.
Ústav anorganické chemie AV ČR 
Mgr. Libor Bílek
HÚ FF MU 
Mgr Vítězslav Kříž, PhD
UMG AVČR 
Doc. RNDr Jitka Eysseltová, CSc.
PřFUK Praha 
RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
PřF OU Ostrava 
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 
Mgr. Kristýna Hojačová
Psychologický ústav FF MU 
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
MENDELU 
mgr. Petra Hniková
Fakulta humanitních studií UK 
Mgr. Daniel Žížala
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
RNDr Vladimír Rudajev, DrSc
emeritní pracovník AV ČR 
Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Dorota Tabitha Moravská
FSV UK 
Ing. Tereza Fenclová
Ústav hematologie a krevní transfuze 
Mgr. Barbora Lepková
PřF UK 
Mgr. Jaroslav Svátek, PhD.
Centrum medievistických studií, FLÚ AV ČR 
mgr. Petr Komenda, Ph. D.
Univerzita Palackého Olomouc 
Ing. Jan Kyselka
VŠCHT Praha 
Ing. Tomáš Machka
Centrum výzkumu Řež s.r.o. 
RNDr. Jan Papež
MFF UK, ÚI AV ČR 
Mgr. Petr Kohout
Botanický ústav AVČR 
Ing. Aleš Dittrich
Technická univerzita v Liberci 
RNDr. Josef Jůza, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.
FAV ZČU 
MVDr. PharmDr. Veronika Šimerdová
VFU Brno, FVHE, Ústav výživy zvířat 
Mgr. Jakub Vodička
PřF UK 
Ing. Ludmila Havrdová, PhD.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.  
Mgr. Petra Sumová
PřF UK 
Mgr. Roman Kanda
ÚČL AV CŘ 
Mgr. Zdeňka Vařeková, PhD.
mateřská dovolená (FF ZČU v Plzni) 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
FF UJEP v Ústí nad Labem 
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová
Institut sociálního zdraví UP, Katedra psychologie UP 
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 
PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR 
Mgr. Kateřina Faltusová
1.LF UK  
Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.
Ústav bohemistiky FF JU 
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr Ondřej Krýza
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr Pavel Kuchař, PhD
Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 
Ing. Roman Pleskot, Ph.D.
ÚEB AV ČR + ÚOCHB AV ČR 
Mgr. Jan Havlík
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
RNDr. Alena Fučíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví 
RNDr. Hana Chodounská, CSc.
ÚOCHB AV ČR 
RNDr. Helena Palovská, PhD.
Vysoká škola ekonomická, Praha 
Veronika Chadimová
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
Mgr. Jan Urban, PhD
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze 
RNDr. Jana Beranová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr Adéla Brzáková
Ústav nanobiologie a strukturální biologie 
RNDr. Vladimír Čermák, DrSc.
vedouci vedecky pracovnik Geofyzikalniho ustavu AV CR 
doc. RNDr Martin Čížek, PhD
MFF UK, Praha 
Mgr. Jana Zatloukalová
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.
Muzeum Karlovy Vary 
Ing. Zdeněk Bureš
Mayo clinic, Rochester, MN, USA 
Mgr. David Novák
Archeologický ústav AV ČR 
Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D.
Česká společnost ornitologická 
Ing. Zuzana Dlouhá, Ph.D.
VŠE v Praze 
Mgr. Zdeněk Kratochvíl
JUČB Zdravotně sociální fakulta 
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
VUT v Brně 
doc.Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
VUT v Brně 
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D
Univerzita Karlova 1.lekarska fakulta 
Ing. Olga Špačková, PhD.
Technical University Munich 
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
Ústav klasických studií FF MU 
MUDr. Daniela Kurfürstová
LF Univerzity Palackého Olomouc  
Mgr. Ludmila Tomášková
Historický ústav Masarykovy univerzity Brno 
Mgr. Anna Lampei Bucharova, Ph.D.
Univerizita v Tübingenu 
MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
1. lékařská fakulta UK a ÚHKT 
Mgr. Petr Kučera
PřF UK 
Robin Kryštůfek
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
Mgr. Kristýna Vazačová, PhD.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i 
PhDr. Petr Přebinda, Ph.D.
Akademická společnost Aloise Musila 
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Filozofická fakulta UK 
Mgr Jitka Stolcpartova, M.Sc.
PřF UK, UEM AVCR 
Mgr. Petr Vojta
LF UP v Olomouci 
Ing. Lucie Šmejdová
Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí  
PharmDr. Ivana Daňková
Farmaceutická fakulta VFU Brno 
ing. arch. Tomáš Prokůpek
Katedra žurnalistiky FF UP Olomouc 
as.MUDr. Kateřina Kubáčková
2. LF UK,Fakultní nemocnice Motol, Praha 
Ing. et Ing. Jan Hrbáček
FSI VUT 
PhDr. Soňa Hendrychová
AÚ AV ČR 
Ing. Luděk Strouhal
ČVUT v Praze 
PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
SOÚ AV ČR 
Mgr. Nikola Balaš
sociokulturní antropolog na volné noze 
Mgr. Vladimír Barák
Národohospodářská fakulta VŠE v Praze 
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, FHS CELLO 
Ing. Radek Hrbáček
FIT VUT v Brně 
Ing. et. Ing. Matěj Kubička
Laboratoř signálů a systémů, CNRS UMR8506, Francie 
Ing. Martin Šurkovský
VŠB - Technická Univerzita Ostrava 
Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
KTF UK 
Mgr. Petra Chvojková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
Mgr. Tomáš Pilch
OU 
Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Faculty of Education University Hradec Králové 
MgA. Vítězslav Větrovec
Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění 
. Jakub Hlávka, M.A.
RAND & Fraunhofer-Gesellschaft 
Mgr. Johana Rotterová
PřF UK 
Mgr. Libuše Turjanicová
PřF UK 
Mgr. Petra Tomalová
ÚSS, PdF, UPOL 
Ing. Věra Klimšová
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Mgr. Petr Sojka
CEITEC MU 
MUDr. Silvia Nürnberger
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii 
Mgr. Zuzana Rybaříková
Univerzita Palackého v Olomouci 
Tereza Smejkalová, Ph.D.
FGÚ AV ČR 
Lic. Zuzana Hédlová
Fakulta Psychologie a Filozofická fakulta, UAM Madrid 
RNDr. Jan Klimeš, PhD.
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR 
JUDr. Tomáš Pezl
Fakulta právnická ZČU 
ing. Jakub Kolařík, Phd.
Technical University of Denmark 
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
FF MU 
RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK Praha 
Mgr. Helena Durnová, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Bc. Klára Boumová
Ústav jižní a centrální Asie, FF UK 
Martina Kracíková, Ph.D.
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, NY, USA 
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
PF UP Olomouc 
Ing. David Kubička, Ph.D.
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
FSE UJEP Ústí nad Labem 
RNDr. Petr Kodym, CSc.
Státní zdravotní ústav, Praha 
RNDr Vladimír Rudajev, PhD
FgÚ AV ČR 
Dr. rer. nat. Vojtěch Kaiser
École normale supérieure, Paris 
RNDr. Jiri Rakosnik, CSc.
Matematický ústav AV ČR 
MUDr. Bc. Aleš Grambal, Ph.D.
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
RNDr. Milan Reiniš, CSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 
RNDr. Hana Pánková, PhD
Botanický ústav AVČR 
MArch. Marie Davidova
FA ČVUT 
Mgr. Jan Štundl
PřF UK 
PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.
Ústav pro archeologii FFUK 
Ing. Petr Dvorak
Ústav fyzikálního inženýrství, FSI VUT v Brně 
Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.
FAPPZ ČZU v Praze 
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí 
Mgr. Monika Špeldová
KFI FF ZČU 
ThLic. Jan Regner
doktorand KTF UK 
Ing. Jakub Pejcal
ESF MU 
ThLic. RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D.
Universite Fribourg, Suisse 
RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Katedra parazitologie, PřF UK 
PhDr. Hana Synková, PhD.
FF UPa 
RNDr Alena Vencovská, CSc
University of Manchester 
MUDr. Ondřej Zahradníček
Masarykova univerzita 
Mgr. Jan Prančl
Botanický ústav AV ČR 
RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA
Ústav geoniky AV ČR 
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Ing. Markéta Dvořáková
doktorand ČZU 
Mgr. Martin Dolejš
PřF UJEP 
Mgr. Marcela Strouhalová
Národní knihovna ČR 
PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.
FHS UK 
Doc. Jakub Čapek, Ph.D
Ústav filosofie a religionistiky FFUK 
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Ústav světových dějin FF UK v Praze 
Ing. Petr Bobák, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Ústav dějin umění AVČR 
Mgr. Kristýna Sedláčková
PřF UK + Národní ústav duševního zdraví 
Mgr. Ivana Ryška Vajdová
PřF UK + UCL London 
Ing Marek Posch, Ph.D
CVUT 
Mgr. Lukáš Laibl
PřF UK 
Mgr. Jan Hermann
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft 
Mgr. Viktor Keller
Regionální muzeum v Teplicích 
Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D.
VFU Brno 
Ing. Petr Pařík, Ph.D.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. 
Ing. arch. Zuzana Krmelová
Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze 
doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Mgr. Veronika Klečková
Přírodovědecká fakulta UK 
Prof. PhDr Milena Bartlová, CSc.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
VŠCHT Praha 
RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.
Katedra geofyziky MFF UK 
Mgr. Jana Zdeňková
ÚJČ AV ČR 
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
Mgr. Ondřej Bárta
Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 
Mgr. Ivana Kočová
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
PF UK 
PhDr. Konstantinos Tsivos, PhD.
ÚŘLS FF UK 
PhDr. Evžen Gál, PhD.
FF UK 
Mgr. Soňa Černá
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta 
Mgr. Filip Trčka
Masarykův Onkologický Ústav 
PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
Mgr. Marek Lečbych
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. 
Ing. Jiří Alexa
Národohospodářská fakulta, VŠE 
Tereza Hendl, Ph.D.
Macquarie University 
Dr. Veronika Pashkova, PhD
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 
Ing. Matěj Šmíd
FEL ČVUT 
Mgr. Luboš Fendrych
University of Massachusetts 
Mgr. Filip Havlíček
FSS MU 
Ing. Martin Zelený, PhD.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 
Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.
Pdf UP Olomouc 
Ing Jiri Štojdl
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. L. 
Ing Jana Jarošová, PhD
Výzkumný ústav rostlinné výroby 
doc. RNDr Jiří Langer, CSc
MFF UK 
Mgr. Tomáš Telenský
Ústav pro životní prostředí 
Mgr. Matěj Měřička
Národní muzeum 
Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Fakulta životního prostředí, ČZU 
Doc. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Ústav mezinárodních vztahů 
doc. Mgr Martin Fárek, Ph.D.
Katedra religionistiky, FF Univerzity Pardubice 
Mgr. Lukáš Novák
PřF UK 
MVDr. Tomáš Najer
VFU Brno 
Mgr. Marek Stibal, Ph.D.
Katedra ekologie PřF UK 
docent RNDr. Oldřich John, CSc
v důchodu, předtím MFF UK 
Dr. phil. Maximilian Wilding
Masarykova univerzita 
Ing. Aleš Maršál, M.A.
Karlova Univerzita 
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita 
Ing. Eva Bobková
katedra politologie VŠE v Praze 
Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
IVDMR, FSS MU 
Prof. PhDr. Martin Kovář , Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze  
Mgr. Marina Kipson
Katedra zoologie, PřF UK 
Doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
FF UP Olomouc 
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno 
Ing. Vojtěch Klézl
VŠB-TU Ostrava 
Mgr. Branislav Machala
PřF UK 
Ing Petr Sulc, D.Phil.
The Rockefeller University, New York, USA 
Dr. Pavlína Rychterová
Austrian Academy of Sciences 
MgA Klára Javůrková
Vrije University 
Mgr. Karel Majer
KFPP MFF UK 
Mgr. Světlana Ondroušková
ÚČLK FF UK 
Ing. David Černý
ČZU v Praze 
Ing. Lenka Husáková, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Mgr. et Mgr. Tomáš Janků
Univerzita Palackého v Olomouci  
Bc. Karolína Ditrychová
ÚMG AV ČR Praha + IMLS UZH Curych 
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.
VUT Brno 
Mgr. Jitka Hričková
Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz 
Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.
UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 
Mgr. Alena Procházková
PřF UK 
Mgr. Blanka Šebánková
Katedra dějin filosofie a přírodních věd, Přírodovědecká fakulta, UK 
PhDr. Dušan Radovanovič
FF UK 
Mgr. Vojtěch Bartoš, M.A.
CERGE-EI 
Mgr. Václav Hönig
Přírodovědecká fakulta, JU 
Mgr. Marie Sárazová
ETH Zürich 
Mgr. Petr Stodulka
1. LF UK 
Ing. Lukáš Huml
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Ing. Ondřej Klíma
ÚPGM FIT VUT 
Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.
Katedra filosofie, FF ZČU + NPÚ 
Bc. Veronika Weisová
CEITEC MU 
Mgr. Radek Matuška
PřF UK v Praze 
Mgr. Tamara Smutná
PřifUK v Praze 
Mgr. Jan Semrád
Ústav evropské etnologie FF MU 
Mgr. Filip Münz, PhD
CEITEC Masarykova univerzita Brno 
Dr. phil. Michaela Voltrová
Katedra německého jazyka, FPE ZČU 
Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.
FSV UK 
Ing. Igor Zolotarev, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Štěpán Kubalík
FF UK 
Mgr Magdalena Hrnková
Přírodovědecká fakulta UK 
MUDr. David Habart, PhD
IKEM 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem 
Mgr. et Mgr. Jana Maryšková
doktorandka na TF JU 
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky FF MU 
RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, PhD.
Fyziologický ústav, AV ČR 
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Katedra managementu kvality, FMMI, VŠB-TU Ostrava 
Mgr. Jan Hamerský
1. vojenskohistorické muzeum M. Frosta 
doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
VŠCHT Praha 
Ing.arch. Mirjana Petrik
Fakulta architektury, CVUT 
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT 
Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.
FP VUT v Brně 
Mgr., Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.
Botanický ústav AVČR, v.v.i. 
PhDr. Marie Dlouhá
Sociologický ústav AV ČR  
Mgr. Kristýna Kuncová
Matematicko-fyzikální fakulta UK 
RNDr Mojmír Vlašín
Ekologický institut Veronica 
Doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie, Masarykova univerzita 
Mgr. Petr Jindra
Západočeská galerie v Plzni 
Robert Černý, Ph.D.
PřF UK 
Ing. Jan Vysoký, PhD.
FJFI ČVUT v Praze 
Ing. Hynek Roubík
Česká zemědělská univerzita v Praze + Studentská komora Rady vysokých škol 
Mgr. Ondřej Konár, Ph.D.
ČVUT 
Ing. Michal Kroneisl
FEL ZČU 
RNDr Jan Fábry, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Ing. Pavel Strnad, Ph.D.
ČVUT v Praze, FEL 
Mgr. Eliška Pincová
FHS UK 
doc.Mgr. Peter Stolicny, ArtD.
Vysoka skola obchodni a hotelova v Brne 
Mrg. Jitka Lindová, Ph.D
FHS UK; NUDZ 
Ing. Stanislav Böhm, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava 
RNDr. Tibor Moško, Ph.D.
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK 
Mgr. Lenka Philippová
HTF UK 
Mgr. Petr Jedelský
PřF UK 
Ing. Karel Boháček
FJFI ČVUT & FZÚ AVČR 
Mgr. Marie Prochazková
3. LF UK 
Mgr. Eva Vaňkátová
Universita Karlova, Praha 
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková
KMSŽ FSS Masarykova univerzita 
Mgr David Homolka, PhD
EMBL Grenoble 
Mgr. Petr Karlíček, PhD.
FF UJEP 
Mgr. Jiří Hepner
Sutton Hoo 
Mgr. Klára Fiedlerová
PřF UK 
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Jan Kolář
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.
Vysoká škola ekonomie a managementu 
Mgr. Jaromír Mazák
Filozofická fakulta UK v Praze 
. Irena Kašparová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií MU Brno 
Mgr. Rudolf Rosa
ÚFAL MFF UK 
Mgr. Robert Vícha, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
BA Táňa Tkadlecová
University of Macedonia a Otto Friedrich Universitat Bamberg 
PhDr Milan Kruml
FSV Univerzita Karlova 
Mgr. et Mgr. Martin Odler
Český egyptologický ústav FF UK 
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Mgr. Štěpánka Melčáková
ÚBBP 1.LF UK v Praze 
Mgr Jan Procházka, PhD
UMG AV CR 
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU 
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Institut mezinárodních studií FSV UK 
Ing. Lenka Langhansová, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AVČR 
Mgr. Vít Machálek, Dr. Th.D.
Katedra religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice 
Mgr. Jitka Vinklerová
Přírodovědecká fakulta UK 
Doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
MFF UK 
RNDr. Lukáš Herman
Geografický ústav PřF Masarykovy univerzity 
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
Ing. Petr Klein
ÚFCH-JH AV ČR 
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Ostravská univerzita 
Ing. Daniel Hollas
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Dr. Elisa Belotti, PhD
Ceska Zemedelska Univerzita v Praze 
RNDr Antonín Šimůnek, CSc
Fyzikální ústav AV ČR 
Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 
Mgr. et Mgr. Jan Pulec
Přírodovědecká fakulta, UK 
Mgr. Štěpán Lisý, M.A., ThD.
FF Univerzita Pardubice 
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D.
Lékařská fakulta UP Olomouc 
Mgr. Lucie Kučerová, Ph.D.
MBW Stockholm University 
Mgr. Zuzana Macek Jílková, PhD.
INSERM 
RNDr. Jan K. Čermák
Ústav chemických procesů AV ČR 
Mgr. Marek Timko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví SU 
Bc. Kateřina Nekolová, M. A.
Filozofická fakulta UK 
Bc. Petr Novotný
VŠCHT Praha, UOCHB AV ČR 
Mgr. Jana Hlaváčová
Přírodovědecká fakulta UK 
Ing. Karel Burjánek
VÚBP 
RNDr Rudolf Kryl
MFF UK 
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Fakulta humanitních studií UK 
Ing. Jakub Kanis, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr,ing Josef Bartošek
HTF UK 
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
kaedra ekologie PřF UK, Praha 
Mgr. Tomáš Procházka, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR 
Ing Karel Jungwirth, DrSc.
Fyzikální ústav AV ČR - ředitel PALS 
Ing Kirill Ermakov
CEITEC-VUT 
Ing. Bc. et Bc. Anna Dobešová
PEF MENDELU 
Mgr. Jiří Š. Cieslar
VŠ CEVRO Institut 
Ing. et Ing. Jan Hejda
ČVUT Fakulta biomedicínského inženýství 
Ing. Michal Májek
Universität Regensburg 
Ing. Filip Ježek
FEL CVUT 
Dr Adam Novak
Nottingham University 
Mgr. Veronika Dumbrovská
PřF UK 
Mgr. Michal Schuster
Muzeum romské kultury 
Ing. Lucie Šperková
Vysoká škola ekonomická v Praze 
Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
Filosofická fakulta MU 
Phdr Naďa Profantová, CSc
ARÚ Praha, v.v. i. 
doc. Ing. Daniel Šťastný, PhD
FSE UJEP v Ústí nad Labem a UNYP 
RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.
independent researcher 
Mgr.Bc. Adéla Straková
Katedra němčiny PedF MU Brno 
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
FF UK 
Mgr. Tomáš Kulhánek, Ph.D.
Univerzita Karlova 
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR 
mgr Anna Gnot
Opolská univerzita 
Ing. Lenka Kopečková
ESF MU 
RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR 
Mgr. Ladislav Benda, Ph.D.
TU Berlin 
Mgr. Petr Šmergl
KCR VŠPJ 
PhDr. Mgr. Tomáš Váňa, M.A.
UK FSV 
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
Mgr. Jindřich Libovický
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK 
ing Helena Vlašínová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Tomáš Kupka
FEL ČVUT 
Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.
Ostravská univerzita 
Mgr. Andrea Svobodová
PřF UK 
Mgr. Zuzana Bainová
Přírodovědecká fakulta UK 
RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR 
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU 
Mgr. Jan Pospíšil
VFU Brno 
Mgr. Vladimír Nerandžič
Fyziologický ústav AVČR 
Ing. Pavel Junek
Česká zemědělská univerzita 
Mgr. Pavla Burgos, M.Soc.Sc.
Fakulta humanitních studií UK 
RNDr Pavel Hejda, CSc
Geofyzikální ústav AV ČR 
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravská univerzita 
Mgr. Tomáš Zavřel, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
Ing. Adéla Rückerová
Univerzita Pardubice 
Dipl.-Ing. Jakob Hurrle
PřF UK 
Mgr. Magdaléna Jacková, Ph. D.
ÚČL AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Dagmar Bezděková
národní ústav duševního zdraví 
Mgr Pavel Tomancak, PhD
Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics 
Mgr. Jan Richtr
Fakulta architektury, ČVUT 
Mgr. Miroslav Kettner
MFF UK 
MUDr. Michal Stříž
Fakultní nemocnice Ostrava 
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, v.v.i. 
Dr., RNDr. Kamil Zágoršek
Technická Univerzita Liberec 
Mgr. Jiří Hasman, PhD.
PřF UK 
Mgr. et Mgr. Anna Segečová
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
Ing. Kateřina Puková
Univerzita Pardubice 
Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.
HTF UK 
Mgr Michal Kolář, PhD
ÚMG AV ČR 
PhDr. Filip Smolík, PhD.
Psychologický ústav AV ČR 
Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
Česká geologická služba 
Ing. Roman Čermák, Ph.D
Západočeská univerzita v Plzni 
MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
2.LF UK 
RNDr. Jiří Materna, Ph.D.
Masarykova univerzita 
prom. fyz. Jiří Adam, CSc
ÚJF AV ČR 
doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Zemědělská fakulta JU 
Ing. Miloslav Juříček, CSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR 
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Seminář dějin umění FF MU 
Mgr Ondřej Zobač
Masarykova universita 
Mgr. Hana Malenovská
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 
Mgr. Alexander Mušinka, PhD.
Ústav rómskych štúdii PU Prešov 
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
katedra religionistiky, Evangelická teologická fakulta UK 
MUDr. Jan Gojda
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Mgr. Jakub Plášil, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR 
Mgr Viktoria Čisťakova
Ústav pro klasickou archeologii  
Mgr. Michal Konečný, Ph.D.
Národní památkový ústav 
Ing. Kryštof Dobrovolný
VŠCHT Praha 
Ing. Jan Hirschner
Fyzikální Ústav AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Tomáš Kočnar
PřF UK 
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Ústav mezinárodních vztahů  
MgA. Veronika Sochůrek
Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice 
Mgr. Darina Martykánová, Ph.D.
Autonomní univerzita v Madridu 
Mgr. Marek Mateják
Ústav Patologické Fyziologie, 1.LF, UK v Praze 
Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Katedra botaniky, PřF UK 
Mgr. Zuzana Kubínová
PřF UK 
MgA David Lobpreis , MBA
Janáčkova akademie múzických umění  
JUDr. Ing. Jan Broulík, LL.M.
Tilburg University, Univerzita Karlova 
Bc. et Mgr. Jan Hlávka
Katedra estetiky, FF UK 
Mgr. Anna Lukešová
ZČU 
Ing. Josef Weinreb, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni 
mudr daniel václavík, phd
lékařská fakulta,ostravská univerzita 
Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha a FHS UK 
Mgr. Kateřina Cidlinská
Sociologický ústav AV ČR 
Ing. Jan Švec, Ph.D.
Západočeská Univerzita v Plzni 
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
PedF UK 
MUDr. Lenka Henzlová
LF UP 
MUDr Václav Pavelec, PhD
Privátní ORL klinika LENTE 
Mgr. Ondřej Balvín, PhD.
ČZU 
Mgr. Ondřej Kurka
PřF UP Olomouc 
RNDr. Martin Drašar, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Alžběta Karolyiová
FSS MU 
Mgr. Karla Plevová, Ph.D.
CEITEC, Masarykova univerzita 
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Filosofický ústav 
Ing Marcela Mrázková
VÚKOZ Pruhonice 
Mgr. Tereza Musilová
PdF MU Brno 
PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D.
PEF ČZU v Praze 
Ing. Petr Gočev, M.A.
Yale University 
Mgr. Jana Duchoslavová
Katedra botaniky, PřF UK 
Mgr. František Knapp, Ph. D.
MFF UK 
Mgr. Ivan Boháček
Vesmír 
RNDr. Zdenek Andrysik, Ph.D.
University of Colorado 
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i. 
Mgr. Barbora Spalová, PhD.
FSV UK 
Mgr. Jan Kozubík
FSV UK 
Mgr Zuzana Kovářová
PřF JČU 
MUDr. Jan Hrudka
3. LF UK + PřF UK 
Ing. Jan Martin Rolenc
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, VŠE v Praze 
Mgr. Jiří Mertl
FF, ZČU 
Mgr. Martin Jirušek
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
Mgr. Mikuláš Zvánovec
FSV UK 
RNDr. Jiří Matela
Fakulta informatiky, MU 
Mgr. Lucie Zelená
Farmaceutická fakulta UK 
Doc Jitka Forstová, CSc
Př.F UK 
Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně 
Ing. Leoš Kukačka
Technická univerzita v Liberci 
Mag.phil. Adrian Portmann, Ph.D.
Conditio humana, z.s. 
Doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
2. LF UK 
Bc. Dieu Hien Ho
Fyziologický ústav AV ČR 
Mgr. Roman Figura
PřF UK 
Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.
Metropolitni univerzita 
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Ústav teoretické fyziky, MFF UK 
Mgr. Kristýna Rendlová
Masarykova univerzita 
Ing. Cyril Ron, CSc.
Astronomický ústav AV ČR 
PhDr. František Krch, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a VFN 
Mgr. Jan Pohunek
Národní muzeum 
Doc. Michel Perottino, Ph.D.
FSV UK 
Mgr. Eduard Jirkovský, PhD.
Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 
Ing. Jan Procházka
Západočeská Univerzita v Plzni 
Mgr. Jakub Jirsa, PhD.
UFAR, FFUK 
Bc. BcA. Michal Bergmann, DiS.
VŠCHT Praha, HAMU Praha 
RNDr. Jana Kubelková, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D.
Katedra geografie FP TUL 
Mgr. Anna Štifterová
PřF UK 
Ing. Mgr. Richard Turcsanyi
FSS, MU 
Mgr. Petr Hurych
PřF MU 
Mgr. Eva Němečková, Ph.D.
katedra historie FF UJEP 
Ing. Strahinja Mladenovic
Česká zemědělská univerzita 
Mgr. Vlastimil Vojáček
Astronomický ústav AV ČR 
Mgr Matyáš Novák
FZÚ AVČR 
Mgr. Jan Havel
UK FHS 
Profesor Andrew Lass, MA, PhD
Mount Holyoke College, USA 
PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury, FP TUL 
Mgr. Šimon Trusina
Evangelická teologická fakulta UK 
doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
ÚEB AVČR, v.v.i. 
Ing. Radek Richtr
Akademie věd ČR a ČVUT FIT 
Ing. Šárka Hádková
PřF UK 
MgA. Jan Motal, Ph.D.
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu, DIFA JAMU 
Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Slezské zemské muzeum 
PhDr. Michal Petrášek, Ph.D.
Ústav anatomie, Lékařská fakulta UK v Plzni 
Ing. Vít Jakubský, Ph.D.
ÚJF AVČR 
Mgr. Martina Bancířová, Dr.
LF UP Olomouc 
Mgr. Hana Pevná
Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr Martin Francu
MFFUK 
Mgr Ondřej Mikula, PhD
Ústav biologie obratlovců AV ČR 
Mgr. Karol Krak, PhD.
Botanický ústav, AVČR a Česká zemědělská univerzita v Praze 
Mgr. Magdalena Górska
Linköping University 
Mgr. Matyáš Müller, MSc.
PřF UK 
PhDr. Marie Ocisková, Ph.D.
Lékařská fakulta UPOL 
Mgr. Kamil Fleissner
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze 
Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc
Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n. L. 
Doc. Marek Prochazka, Dr
MFF UK 
Doc. RNDr. Miloš Steinhart, CSc.
Univerzita Pardubice 
RNDr. Václav Profant
MFF UK 
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
FSV UK 
RNDr. Vladislav Kahle, CSc.
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
FSV UK 
Ing. Viktor Mojr
VŠCHT Praha 
Mgr. Jakub Záhora, M.A.
IPS FSV UK 
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
KISK FF MU 
Mgr. Michal Zimmermann, Ph.D.
The Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Kanada 
RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, PřF 
Mgr. Anna Bauerová
Karlova Univerzita 
Ing. Michal Novák
Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Mgr. Tomáš Weiss
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
RNDr. Pavel PEŠAT, Ph.D.
Pedagogická fakulta UJEP 
Bc. MSc. David Svoboda
Perimeter Institute 
RNDr. Pavel Majer, PhD.
ÚOCHB AV ČR 
Ing. Radek Papesch
TZUS PRAHA, FAST VSB-TUO 
Mgr. Vojtěch Kubelka
katedra ekologie PřF UK 
Ing. Zbyněk Vaculík
VŠB TU, FEI, Ostrava 
Mgr. et Mgr. Eva Kubátová
Univerzita Karlova 
Ing. Martin Pěnička, Ph.D.
ČVUT  
Mgr. Zdeňka Vojtíková
Katedra Experimentální Biologie Rostlin, PřF UK 
Mgr. Pavel Pilch
Filozofická fakulta MU 
M.Sc. Petr Spodniak
Lappeenranta University of Technology 
Mgr Tomas Buryska
LL MU 
Mgr. Tomáš Beseda
Ústav experimentální botaniky AV ČR 
PhDr. Viktor Bielický, Ph.D.
Filozofická fakulta UK 
RNDr. Radan Slavík, PhD., DSc.
Universita v Southamptonu, UK 
Mgr. Jan Kabrda, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Mgr. Filip Roskovec
MFF UK 
Mgr. Libor Praus, Ph.D.
Slezské zemské muzeum 
Mgr. Michal Janáč, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR 
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Roman Hájek
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
Mgr. Petr Brož
Geofyzikální ústav AV ČR 
Mgr. Solc Vladislav, M.S., LPC, CSAC
Aurora Medical Group 
RNDr. Lubomír Adamec, CSc.
Botanický ústav AV ČR 
Mgr. Jan Kamenický
Knihovna FF UK 
Mgr. Klára Marková
Institut politologických studií FSV UK 
Mgr. Adéla Michková, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
Ing. Lukáš Kášek
ČVUT FSv 
Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
ČVUT FJFI 
Mgr. Jana Habermannová
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta  
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Akademie věd České republiky 
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
ČLS JEP - Společnost urgentní mediícny a medicíny katastrof 
RNDr. Hana Konečná
Masarykova univerzita 
Mgr Klára Komprdová, PhD
Masarykova univerzita 
Mgr. Kristýna Kuboňová
FF MU 
PhDr. Roman Vido, Ph.D.
Katedra sociologie, FSS MU 
Mgr. Petr Prášek
Ústav filosofie a religionistiky, FF UK 
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Fakulta sociálních věd UK 
Mgr. Markéta Bushová
absolventka UK v Praze 
Ing. Pavel Šmíra
VŠB-TU Ostrava 
Mgr. Lucia Tóthová
PřF UK 
Mgr. Andrea Berková
PřF UHK & DFJP UPCE 
PhD Tereza Kuldova, Mgr
University of Oslo 
RNDr. Eva Jakubisova, PhD
Fyzikalni Ustav Univerzity Karlovy 
Mgr. Dita Kašparová
Katedra Fyziologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Mgr. Radek Gerla
Filozofická fakulta UPOL 
Mgr. et Mgr. Marta Fialová
Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK 
Mgr. Kristina Nešporová
Masarykova univerzita 
Mgr. Veronika Mikešová
Ústav archeologické památkové péče středních Čech 
Mgr. Stanislav Vosolsobě
KEBR PřF UK 
Mgr. Jana Beránková
Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York 
doc.Mgr.MgA Michal Rataj, Ph.D.
HAMU 
Mgr. Lada Homolová
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Radek Kříček
AÚ UK 
Bc. Kristýna Peychlová, MA
VÚPSV, v.v.i. a PřF UK 
Doc. Petr Pokorný, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze 
Ing. Martin Janda
VŠCHT, ÚEB 
MUDr Zdeňka Zemanová, CSc
3. LF UK, Oddělení histologie a embryologie 
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.
Ustav české literatury FF MU 
Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.
Botanický ústav AVČR 
Mgr. Lukáš Lehotský
FSS MUNI 
Ing. David Zejda
Univerzita Hradec Králové 
Ing. Josef Drahorád, CSc.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 
Mgr. MgA. Ivo Bystřičan
FAMU 
Mgr. Hedvika Novotná
Fakulta humanitních studií UK 
Ing. David Sedláček, Ph.D.
ČVUT, FEL 
dr. Josef Švéda
FF UK/UC Berkeley 
Mgr. Magdalena Myslivcová
FHS UK Praha 
Mgr. Vlasta Lišková
knihovna ÚČL AV ČR 
PhDr. et Mgr. Vít Šimral, LL.B., Ph.D.
Univerzita Hradec Králové 
Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Katedra rozvojových studií, Univerzita Palackého v Olomouci 
RNDr. Lucie Schwarzová, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK 
Mgr. Tereza Dědová
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Ing. Jiří Navrátil, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.  
PhDr. Helena Kučerová
FF UK 
PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 
Mgr. Radim Špilka
UHK 
Mgr Jan Blahut
Karlova Univerzita, Přídodovědecká Fakulta 
Mgr. Michaela Czerneková
LF UK 
Mgr. Ondrej Šedo, PhD.
CEITEC MU 
Mgr Eugenia Barnett
QMUL 
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Štěpán Pavlík
FF UK v Praze 
MUDr Anna Jonášová, PhD
1. Lékařská Fakulta UK, VFN Praha 
mgr Magdaléna Šťovíčková Jantulová
FHS UK 
Mgr. Barbora Skálová
Fakulta sociálních věd UK 
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
Centrum andrologické péče Androcare 
doc. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK Praha 
JUDr. Lenka Deverová
katedra studií občanské společnosti FHS UK 
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Mgr. Petr Píša
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby 
Mgr. Martin Štefl, Ph.D.
Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg 
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové + Ostravská univerzita v Ostravě 
Mgr. Barbora Orlíková
Národní ústav duševního zdraví 
RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
Centrum biologie, geověd a envigogiky, ZČU 
Mgr. Vít Kučera
ÚJF AV ČR + MFF UK 
Ing. Václav Mareška, Ph.D.
 
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem 
Mgr. Ondrej Tkac, PhD.
ETH Zurich 
Mgr. Martina Horáková, PhD.
Masarykova Univerzita, FF 
Mgr. Jaroslav Šajgalík, PhD
 
Ing. Václav Vencovský
AMU 
Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Patricie Heinrichová, Ph.D.
FCH VUT 
Ing. Tomáš Hiltscher
Prácheňské muzeum v Písku 
Mgr. Jakub Kajtman
 
Ing. Jan Povolný
UJEP FVTM 
PhDr. Martin Mejstřík
Institut mezinárodních studií FSV UK 
Mrg. et Bc. Jan Škvrňák
FF MU 
Martin Balaštík, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR 
Mgr. Jana Zvěřinová
ČVUT MÚVS 
Mgr. et Mgr. Jan Konůpek
Národní památkový ústav 
PhDr. Iveta Krejčířová
Slovanský ústav AVČR 
Mgr. Vojtěch Pecka
Katedra sociologie, FSS Masarykova Univerzita 
Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Ústav bohemistiky FF JČU 
MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Ústav experimentální medicíny AVČR 
Mgr. Zuzana Husárová, PhD.
PdF UK Bratislava 
PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.
Pedagogická fakulta, UJEP 
Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Filosofická fakulta UK v Praze 
JUDr. Katarina Kukanova
Pravnicka fakulta UK 
Mgr Ondrej Smetana, Phd
University of Helsinki 
Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.
Univerzita Karlova a ČVUT 
Mgr. Tomáš Svěrák
Středoevrpský technologický institut Brno 
MUDr. Vladimír Príkazský, CSc.
 
Prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
VUT v Brně 
Ing. Iva Wiege
VŠCHT Praha 
Ing. arch. Veronika Kommová
FA ČVUT 
Mgr. Ivana Poštulková
CEITEC - MU 
Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.
Universität Heidelberg 
RNDr. Jan (Jeňýk) Hofmeister, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Mgr. Anna Píšková, Ph. D.
Ústav anorganické chemie AV ČR (rodičovská dovolená) 
Mag. Dr. Michael Wögerbauer
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Mgr. Pavel Pospěch, PhD.
Masarykova univerzita, FSS 
Doc. Jaromír Krejčí, Ph.D.
Český egyptologický ústav FF UK 
Ing. et Dipl.Chem.Univ. Michaela Krupičková Pojarová, PhD.
FZÚ AV ČR a VŠCHT Praha 
Mgr. Ludmila Čechová
PřF Ostravská univerzita 
Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Farmaceutická fakulta VFU Brno 
M.A. Zdenek Primus
historik umění na volné noze 
Doc., MPhil. Ondřej Schneider, PhD.
Institut ekonomických studií FSV UK 
Mgr. et Bc. Jan Buchta
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D
Jihočeská univerzita v ČB, fakulta pedagogická 
Mgr Michal Mazík
Technické muzeum v Brně 
Mgr Jan Hannig, PhD
University of North Carolina at Chapel Hill 
RNDr. Libor Brabec, CSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR  
Mgr. Marek Macák
1.LF UK 
Ing. Jana Brhelová
Katedra hospodářských dějin, VŠE Praha 
Mgr. Jana Stillerová
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Jan Drchal, Ph.D.
FEL ČVUT 
Štěpán Soukeník, MA
IKSŽ, Fakulta sociálních věd UK 
MgA. Lukáš Brychta
KTK DAMU 
Mgr Hana Ferencová
Katedra historie FF UP 
Doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí 
Ing. Irena Hoskovcová, CSc.
VŠCHT Praha 
Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ing. Jan Tilinger, Ph.D.
ČVUT FSv 
Prof., RNDr. Petr Chvosta, CSc.
MFF UK 
RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
VÚKOZ, v.v.i. 
Mgr. Vít Schmarc, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
Katedra filosofie a relifionustiky TFJU 
Mgr. Zuzana Vávrová
Univerzita Palackého v Olomoucu 
JUDr. Jakub Harašta
Právnická fakulta MU 
Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta MU 
Mgr. et Mgr. Linda Janků
Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.
Masarykova univerzita 
Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
PEF, Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Karel Jalovec
ČVUT v Praze, FEL 
Mgr. Klára Kolinská, M.A., PhD.
Metropolitní univerzita Praha  
Mgr. Daniel Lessner
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Jana Kloučková
1.LF UK 
Ing. arch. Matouš Erban
 
Mgr. Erik Cegmed
Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO 
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
Katedra geografie, PřF, UJEP 
Ing. Miroslav Pásler
Univerzita Pardubice 
PhDr. Kateřina Sv. Gillárová
Fakulta sociálních věd UK 
PhDr Jaromír Volek, PhD
Fakulta sociálních studií MU 
Kalmárová Ph.D., Markéta
ÚIM 1.LF UK 
JUDr. Martin Škurek, Ph.D.
Právnická fakulta UP v Olomouci 
Mgr. Kateřina Vlčková
1.LF UK 
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 
. Katerina Marsounova, MA, MSc
University of Amsterdam 
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Zuzana Holá, MSc.
Queen Mary University of London 
Mgr. Michal Louč
Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice 
Mgr. Michael Martinek, Th.D.
ETF UK, VOŠ Jabok 
Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Ústav české literatury a knihovnictví, FF MU 
Mgr. Markéta Těthalová
FF UHK 
Mgr. Jaroslav Říčan
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Mgr. Marcela Zemanová
Univerzita UJEP Ústí na Labem 
doc. Mathieu Langer, Ph.D.
Université Paris-Sud 
Mgr. Petra Dohnalová
Národní památkový ústav 
Mgr. Eliška Flídrová
Právnická fakulta UK 
Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
důchodce spolupracující s FEKT VUT Brno a ČVUT FEL Praha 
Mgr. Michal Nondek
Psychiatrická nemocnice Bohnice 
PhDr. Martin Borýsek, PhD.
University of York 
PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Katedra geografie, PřF, UJEP 
Mgr. et Mgr Eva Kundtová Klocová
Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství a Laboratoř pro experimentální humanitní vědy, FF MU 
Mgr. Daniel Baránek
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Mgr. Jitka Schlichtsová
Katedra religionistiky, FF, Univerzita Pardubice 
ing. Petr Pavlík, Ph.D.
FHS UK 
Mgr. Pavla Andršová
FF ZČU 
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze 
MgA. Lukáš Trpišovský, Ph.D.
KALD DAMU 
Ing. Juraj Kubica, PhD.
Slovenská technická univerzita 
Mgr. Eliška Podgroná
PřF UK 
Mgr. Arnost Sizling, Ph.D.
Universita Karlova, CTS 
PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
Historický ústa AV ČR v.v.i. 
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
FHS UK 
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
PřF UK 
Mgr. Jana Plíšková
PřF UK 
Ing. Martin Ruščák, CSc. MBA
Centrum výzkumu Řež 
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK 
doc Jitka Géringová, Ph.D.
KVK PF UJEP 
Ing. Karel Košnar, Ph.D.
CIIRC, ČVUT v Praze  
Mgr Daniel Šmít
Fyziologický ústav AV ČR 
RNDr. Jakub Galgonek, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
Mgr. Mikuláš Peksa
MFF UK 
Mgr. Marcel Šebek
MFF UK 
JUDr. Věra Hanusková, Ph.D.
Katedra mezinárodního práva PF UK 
Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové 
Mgr. Vlastimil Vitoul
Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
MgA. František R. Václavík
Univerzita Pardubice, ÚHV FF 
Mgr. Michal Jabůrek
FSS MU 
Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK Praha 
Mgr. Zdeňka Míchalová
Seminář dějin umění, FF MU 
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, PhD.
Katedra rozvojových studií, Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Michal Synek
FHS UK / FSS MU 
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK 
Mgr. Martina Rysová
Katedra asijských studií Univerzity Palackého 
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr. Adéla Souralová, PhD.
Fakulta sociálních studií MU Brno 
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Ing. Pavla Vachová
FŽP, ČZU v Praze 
Mgr. et Mgr. Jan Horák
Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí 
Mgr. Jan Kundrát
CESNET + MFF UK + FZÚ AV ČR 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha 
Doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Katedra chemie, FMMI, VŠB-TU Ostrava 
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 
Mgr. Jaroslav Polák
Ústav hematologie a krevní transfuze 
MUDr. Irena Holečková, Ph.D.
LF UK Plzeň 
Mgr. Jana Baráthová
Výzkumný ústav veterinárného lékařství, Brno; Lékařská fakulta MU, Brno 
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph. D.
1. LF UK 
Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
1. lékařská fakulta UK Praha 
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
PhDr Lenka Blechová, PhD
Historický ústav AV ČR 
Mgr. Anna Sýkorová
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
Mgr. Marta Edith Holeckova
UCL AV ČR 
RNDr. Michal H. Kolář, Ph.D.
Forschungszentrum Jülich, Německo 
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Filozofická fakulta UK 
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 
RNDr Alena Pecinová, PhD
FGÚ AV ČR 
RNDr. Milan Straka, Ph.D.
MFF UK 
Mgr. Jakub Kocmánek
Právnická fakulta UK - doktorand 
PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR 
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Katedra genderových studií, FHS UK 
Mgr. Vladimír Marček, Ph.D.
Masarykova Univerzita 
Prof. NUDr Jan Herget, DrSc
2.lék. fakulta UK 
Ing Lukáš Frýd
Vysoká škola ekonomická v Praze  
Mgr. Matěj Machek, Ph.D.
Geofyzikální ústav AV ČR 
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Katedra politologie IPS FSV UK v Praze 
Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
Ing. Tomáš Němec, Ph.D.
Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. 
Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
Katedra středoevropských studií, FF UK 
Mgr. Petr Baierl
NTC ZČU 
doc., Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury 
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
FFUK 
Mgr. Mgr. Jan Petrov, LL.M.
Právnická fakulta Univerzity Palackého 
PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr. Jan Čuřík
Česká geologická služba 
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Katolická teologická fakulta UK Praha 
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Pavla Dostálová
IBT, AVČR 
Mgr. Prokop Závada, Ph.D.
Geofyzikální ústav AV ČR 
Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Botanický ústav AVČR 
PhDr. Veronika Francová
PedF UK 
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.
ArÚ AV ČR, Praha 
Bc. Martin Polášek
Slezské zemské muzeum 
Mgr. Jan Zemen, Ph.D.
Imperial College London 
RNDr. Ondřej Maršálek, Ph.D.
Stanford University 
Ing. Václav Jirkovský
CIIRC, ČVUT v Praze 
Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D.
Masarykova univerzita (FSS) 
MVDr. Jakub Pfeifr
Onkologická společnost ČAVLMZ 
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
Katolická teologická fakulta UK 
Ing. Ondřej Popelka, Ph.D.
Mendelova Univerzita v Brně, PEF 
Mgr. Ivana Ebrová, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR 
Ing. Martin Krupička, PhD.
Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion 
Mgr. Tomáš Samek, Ph.D., M.A.
Univerzita Pardubice 
Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně 
PhDr Věra Stojarová, PhD
Masarykova univerzita 
Mgr. Petr Janeček, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR 
Bc. Lenka Homolkova, E.MA
Masarykova univerzita Brno 
Mgr Michaela MacDonald
Queen Mary University of London 
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.
FF MU 
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Filozofická fakulta UK 
Ing. Jan Janků
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Mgr. et Mgr. Marie Novotná
Ústav evropské etnologie, FF MU 
Mgr. Jakub Mlynář
Univerzita Karlova v Praze 
Mgr. Vladan Klement
FF MU 
Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
PřF UP Olomouc 
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze 
Ing. Pavel Márton, Ph.D.
Fyzikální ústav Akademie věd ČR 
MUDr. Viktor Kočka, PhD
3. lékařská fakulta UK Praha 
Mgr. Monika Horsáková
FPF SLU 
PhDr. Dana Hypšová
Entomologický ústav AV ČR 
Bc.Mgr. Markéta Fingerová
Antropolog v Design Lab CARE,L\'Ecole de Design de Loire Atlantique (Nantes, France) 
Mgr. Světlana Hrabinová
Slezská univerzita v Opavě 
Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
PhDr. Robert Kolár, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Hana Macíčkova Cahova, Ph.D.
ÚOCHB AV ČR,V.V.I. 
Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita 
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Filosofická fakulta UJEP Ústí nad Labem 
Ing. Ondřej Vadinský
Fakulta informatiky a statistiky VŠE 
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
FHS UK 
Ing. Luboš Kroft
Západočeská univerzita v Plzni 
RNDr. Boris Divinský
nezávislý expert 
. Hana Kubátová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze 
Ing. Jiří Tůma
VŠCHT Praha 
Mgr. Ondřej Krejčí
FZÚ AV ČR 
Mgr. Roman Šolc
Přírodovědecká fakulta UK 
PhDr. Filip Huněk
IKSŽ, FSV UK 
Mgr. Alena Habartová
ÚOCHB AV ČR 
Ing. Roman Danel, Ph.D.
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.
katedra filozofie, FF OU 
Mgr. Milan Škobrtal
Univerzita Palackého v Olomouci 
mgr. David Svec, Ph.D.
Goteborg University 
Ing., Mgr. Pavlína Balatá
MU Brno ESF 
Mgr. Lenka Dědková
IVDMR, FSS MU 
Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
Dr. Ing. Jan Novák
Disney Research Zurich 
Mgr. Milan Vrtílek, Ph.D.
ÚBO AV ČR 
Mgr. František Kalenda
Fakulta humanitních studií 
Mgr. Tomáš Doležal
Pedagogická fakulta MU 
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě 
Mgr. Jakub Haifler
PřF MU 
RNDr Zdeněk Fabián, CSc
ÚI AVČR 
Ing. Eva Kvasničková
VŠCHT Praha 
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Katedra dějin umění a kulturního dědictví, FF OU 
doc.JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Masarykova univerzita - Právnická fakulta - katedra mezinárodního a evropského práva 
PhDr Vojtěch Balík
Filosofický ústav AV ČR 
Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně 
Mgr. Vojtěch Wertich
Ústav geologických věd, Masarykova Univerzita Brno 
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc.
Ústav teorie informace a automatizace, AVČR 
Dr. Pavel Trojek
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Mgr. Pavel Pracný
Ústav geologických věd, Masarykova Univerzita 
Dr. Štěpán Růžička
University of Paris-Sud 
Ing. Petr Pulc
FIT ČVUT 
Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i. 
PhDr. Dagmar Šmidová
 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Katedra české literatury a literární vědy, FF OU 
Mgr. Ondřej Ostrovský
FSS, MU 
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Geografický ústav PřF Masarykovy univerzity 
Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě 
Mgr. Jakub Opršal
Matematicko-fyzikální fakulta UK 
Dr. phil. Jana Nikitin
Univerzita Curych 
Mgr. Michal Novák
Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 
Petr Hellinger
Astronomický ústav AV ČR  
Ing. Jan Bieber
VŠCHT 
Mgr. et Mgr. Milena Veselá
 
Mgr. Luboš Rypka
Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. 
Ing. Tomáš Siviček, PhD.
UJEP 
Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D.
Ústav termomechaniky AV ČR 
Mgr. Martin Valent, Ph.D.
Národním muzeum 
Dr. phil. Nicole Horáková, M.A.
katedra sociologie, FF OU 
PhDr. Tereza Vandrovcová
katedra sociologie, FF UK 
Doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.
IKEM 
mgr Lukáš Dvořáček
PřF UK 
Bc. Jan Virt
Severočeské muzeum Liberec 
Mgr. MgA. Jakub Míšek
Právnická fakulta MU 
dr hab. Jan Kajfosz
Filozofická fakulta OU 
Mgr. Martin Michálek
Matematický ústav AV ČR 
Ing Miroslava Heczková, Ph.D.
OPF Karviná, SLU Opava 
Doc. RNDr. Jozef Nagy, CSc.
důchodce, dříve FEL ČVUT 
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Slovenská akadémia vied 
Mgr. Ivo Tichý
Ústav fotoniky a elektroniky AVČR 
Ing. Patrik Čermák
Univerzita Pardubice 
Mgr. Jiří Falta
FS ČVUT 
PhDr. Ludmila Volna, Ph.D.
FF UK Praha, Université Paris Est 
Mgr Eva Pyrihová
Přírodovědecká fakulta UK 
prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.
ČSDS, o. p. s. 
Mgr. Magdalena Adámková Turzová
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Adam Knotek
Botanický ústav AV ČR & Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK 
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci / Ostravská univerzita v Ostravě 
Mgr. Ing. Veronika Eretová
PřF UK v Praze 
Mgr. Martin Kříž, PhD.
Matematicko-fyzikální fakulta UK 
Vít Kortus, M.A.
Exzellenzcluster "Religion und Politik", WWU Münster 
doc. Lucie Pultrová, Ph.D.
FF UK 
Mgr. Marián Sloboda, Ph.D.
Katedra středoevropských studií, FF UK 
RNDr. Miroslav Patrik
ÚAM Filozofické fakulty MU (student) 
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
PřF MU 
Mgr. Andrea Průchová
FSV UK, Fresh Eye - Platforma pro studium vizuální kultury 
Ing. Jan Chalabala
VŠCHT v Praze 
Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Jihočeská univerzita 
RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
Katedra ekologie a ŽP, PřF, UP Olomouc 
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Pedagogická univerzita Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
Ing. Martin Čermák
CVGZ AVČR 
RNDr. Pavel Lizoň, CSc.
Botanický ústav SAV 
Mgr. Martin Konvička, M.A.
Univerzita Palackého v Olomouci / Svobodná univerzita v Berlíně 
Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, PhD.
Filosofická fakulta UP Olomouc 
Mgr. Kristýna Zajícová
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
Václav Němec, Ph.D.
Ústav filosofie a religionistiky, FF UK 
Mgr. Jan Sládek
Katedra sociologie FFUK 
Ing. Jakub Černík
ESF MU 
Mgr Diana Vasquez
Univerzita Karlova 
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Vojtěch Kapras
ÚOCHB AV ČR a PřF UK 
Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
prof. Libor Jankovsky
Mendelova univerzita v Brne 
Doc. PD Dr. Ing. Jiří Fajt, PhD.
Národní galerie v Praze / Karlova univerzita Praha 
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem 
PhDr. Miloslava Vajdlová
Ústav pro jazyk český AV ČR 
Mgr. Veronika Kopačková, Ph.D
Česká geologická služba 
Doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Katedra filosofie a společenských věd FF UHK 
Mgr. Martina Janoušková, PhD.
Botanický ústav AVČR 
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Institut mezinárodních studií FSV UK 
PhDr. Lucie Kořínková
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Mgr. Lukáš Falteisek
Katedra zoologie PřF UK v Praze 
Mgr. Vojtěch Kadlec
Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Jan Kondrys
FF ZČU 
Mgr. Kristýna Fiedorová
LF MU 
Ing. Barbora Špačková, PhD.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR 
Dr. Michail Tsikerdekis, PhD
University of Kentucky 
doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Česká geologická služba a Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Ing. Michal Pazour, Ph.D.
Technologické centrum AV ČR 
Mgr. Petr Zámečník
Centrum dopravního výzkumu v.v.i. 
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
VŠE v Praze 
Mgr. Matěj Peterka
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
JUDr Martin Kopa, Ph.D.
Katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Ing Alexandra Zahradníková, DrSc
ÚMFG SAV 
Ing Lucie Polesná
Fakulta tropického zemědělství, ČZU v Praze 
Mgr. et Mgr. Michal Škerle
Katedra dějin státu a práva PrF MU 
Mgr. Mirka Horáková, Ph.D.
Český metrologický institut 
RNDr Josef Hanuš, PhD
Observatoire de la Cote d\'Azur 
Ing. Ondřej Zoubek
Katedra elektrických pohonů a trakce ČVUT FEL 
Ing. Martin Lonský
VŠB 
Mgr. Petr Vítek, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR 
Mgr. Sofie Royeaerd, M.A.
Masarykova univerzita v Brně 
Doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Ústav jižní a centrální Asie, FF UK 
Ing. Jiří Dušek
University of Nottingham 
Mgr. Kateřina Švidrnochová
CEITEC Nano, Vysoké učení technické v Brně 
PhDr. Jaromír Mrňka
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK 
Mgr. Zbyněk Janoušek
PřF UK 
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
Fakulta umění a designu UJEP 
Mgr David Doubek, PhD
Pedagogická fakulta UK 
Mgr. Petra Rausová
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Univerzita Karlova 
Ing. Karel Lenc
University of Oxford 
Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Masarykova univerzita 
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Ústav translatologie FF UK 
Mgr. Monika Součková
FIT ČVUT v Praze 
Mgr. Matúš Soták, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR + AstraZeneca 
Mgr. Marek Nečada
Aalto-yliopisto 
Mgr. Lenka Stefancikova, PhD
Institut de Sciences Moléculaires d\'Orsay, France 
Mgr. Daniel Mateju
MPI-CBG 
doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni  
Ing. Václav Šefl
VTP Kralupy 
Mgr. Jana Načeradská, Ph.D.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 
doc. RNDr. Martin Reichard, PhD.
Ústav biologie obratlovců AV ČR 
M.Phil. Šádí Shanaáh
Aarhus University 
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
CENTRUM VÝZKUMU ODBORNÉHO JAZYKA, FF OU 
Mgr. Aneta Dorazilová
Národní ústav duševního zdraví 
Mgr. David František Wagner
Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 
Mgr. Marie Smyčková
Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova 
PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.
Universita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem 
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno 
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
doc.RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc,PhD,HDR
Přírodovědecká fakulta UK Praha 
RNDr. František Mošna, Ph.D.
ČZU v Praze 
RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR 
Mgr. et Mgr. Lenka Zilvarová
Katedra religionistiky, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice 
Ing. Martin Plešinger, Ph.D.
Katedra matematiky, TUL 
Mgr. Anna Maršíková, M.A.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
Mgr. Hynek Látal, Ph.D.
Ústav estetiky a dějin umění FF JU 
Doc.RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Přír.fak., MU, Brno 
Mgr. Eva Dvořák Tomaštíková, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AVČR 
Mgr. Ivana Lukšová
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
Ing. Lukáš Polák, Ph.D.
ÚJV Řež, a. s. 
MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR 
Mgr. Kristína Zápražná, Ph.D.
Středoevropský technologický institut Brno Masarykova univerzita 
Mgr. Markéta Šandová, Ph.D.
Národní muzeum 
Mgr. Bc. Pavla Linhartová
Lékařská fakulta MU Brno 
Mgr. David Kocourek
FF UHK 
Prof. Ing. Petr Král, CSc.
University of Illinois at Chicago  
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd 
Mgr. Jiří Dynda
Ústav filosofie a religionistiky, FF UK 
Mgr. Lukáš Gregor, PhD.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
MUDr. Jolana Cermanová, Ph.D.
Lékařská fakulta Hradec Králové 
Mgr. Jan Osička, Ph.D.
FSS MU 
Ing. Tomáš Gotthans, Ph.D.
FEKT, VUT v Brně 
dr. Roman Kotecký
Universita Karlova, Praha a University of Warwick, UK 
Mgr. Stanislava Benešová
MFF UK 
RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Univerzita Palackého 
prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.
Ústav biologie obratlovců AV ČR 
Mgr. Eva Cihlářová
PedF UK 
Doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
FŽP ČZU Praha 
Ing. Radek Horálek, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci 
Mgr. Ondřej Vild
PřF MU & Botanický ústav AV ČR 
Mgr. Václav Janeček
PF UK 
Mgr. Anna Vrtálkový
Univerzita Karlova v Praze 
doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D
FPE ZČU Plzeň 
doc.PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha 
Ing. Petr Januš
ÚJF AVČR 
Doc.MUDr. Ludmila Lipská, PhD
1LFUK,Praha 
JUDr. Marek Beneš
Metropolitní univerzita Praha 
Mgr. Martin Forman
PřF UK 
doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
PrF UK  
doc. Helena Čížková
VŠCHT Praha 
Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav 
Doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústavu románských jazyků a literatur, FF MU 
Mgr. Jan Rokos
ÚTFA, Masarykova univerzita 
Mgr et Mgr Eva Prošková
1.LF UK 
Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha 
Mgr. Aleš Podolník
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
Ing. Radka Petrboková
Ústav hematologie a krevní transfuze  
Vitezslav Titl, M.Sc.
Univesität Siegen a KU Leuven 
PhDr. Petr Novotný, PhD.
PedF UK Praha 
Mgr. Ondřej Daniel
MUP 
Mgr. Eliška Davidová
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Drs. Bas Hamers
Katedra Nederlandistiky, FF UP 
Bc. Jan Bok
Charles University in Prague 
Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR 
Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.  
Mgr. David Rais, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie, AV ČR 
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
FHS UTB Zlín 
Ing. Petr Musil, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Ing. Jan Balata
ČVUT v Praze, FEL 
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
PřF UK 
Ing. et Ing. Milan Šulc
FEL ČVUT 
Mgr. David Beňák, DiS.
katedra pedagogiky FFUK 
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
Topelex s r.o. 
MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha + Filozofická fakulta UJEP 
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií, FF MU 
p. Tomas Cvrcek, Lecturer
University College London 
Mgr. Jana Škerlová, Ph.D.
Historický ústav AV ČR, v.v.i. 
PhDr. Karel Höfer
Institut politologických studií FSV UK 
Ing. Adam Sporka, Ph.D.
České vysoké učení technické 
Ing. Petr Malina, MSCE
Centrum dopravního výzkumu 
Mgr. Jana Cindlerová, Ph. D.
Slezská univerzita v Opavě, DAMU Praha 
Mgr. Jakub Šebera, Ph.D.
ÚOCHB AV ČR a FZÚ AV ČR 
Mgr. Eva Komlossyova
Katedra rozvojových studií, Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Martin Kryl
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova  
RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.
FŽP ČZU 
Ing. Pavel Tesař, Ph.D.
ČVUT, Faktulta stavební 
Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF OU 
Mgr. Petr Klíma, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR 
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
IVDMR a katedra psychologie FSS MU 
Mgr. Viliam Lisý, PhD
ČVUT v Praze 
Mgr. Hana Formánková
Univerzita Lipsko 
Ing Svetlana Kováčiková, PhD
GFU AV ČR 
Ing. Vít Beneš, Ph.D.
Ústav mezinárodních vztahů 
Mgr. Jana Spáčilová
1. LF UK v Praze 
mag. Filip Tesař
Ústav mezinárodních vztahů 
Ing. Jan Sabol
Mendelova Univerzita v Brně 
Dr. Roswitha Schmickl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR 
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
ČVUT v Praze 
Prof. RNDr. Pavel Blažka, C.Sc.
Jihočeská univ, přírod. fak. 
Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci 
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni 
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Fakulta humanitních studií UK 
Mgr. Tomáš Málek, Ph.D.
Matematický ústav AV ČR 
Mgr. Vít Kochánek
Státní oblastní archiv v Praze, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
Mgr. Luděk Jirka
Fakulta humanitních studií UK 
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 
Doc.RNDr. Jiří Henzler, CSc.
Vysoká škola obchodní 
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Univerzita Pardubice 
doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
KTDH HAMU v Praze 
MSc. Tereza Šmejkalová
European Space Agency (ESA) - ESRIN 
Mgr. Alena Rýparová
PřF MU 
Mgr. Pavla Redlová
Univerzita Karlova 
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií, Filozofická fakulta MU 
PhDr. Salim Murad, PhD.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
JUDr. et PaedDr. Jana Lindová
Právnická fakulta ZČU v Plzni 
RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Ústav informatiky AV ČR 
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
ÚAM FF MUNI 
Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, PhD.
Univerzita Palackého 
Mgr. Jakub Kuchař
FHS UK 
Ing. Pavel Mikan
Katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze 
Doc.MUDr. Vladimír Visokai, PhD
1LFUK,Praha 
Mgr. Veronika Briatková
Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr Jan Urban
New York University 
Ing. Iva Pitelkova
The University Centre in Svalbard 
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
Mgr. Barbora Krylová, Ph.D.
toho času příprava habilitace (dříve FF UK a Bayerische Akademie der Wissenschaften) 
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Historický ústav, FF MU 
Mgr. Matěj Peč, Ph.D.
University of Minnesota 
Mgr Zoltán Füssy, Ph.D.
BC AV ČR 
Mgr. Svatoslava Marková
Muzeum jižního Plzeňska, p. o. 
Ing. Václav Durďák
Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze 
Ing. David Procházka, Ph.D.
PEF MENDELU 
RNDr Martin Markl, DrSc.
Matematický ústav AVČR 
Mgr. David Hanslian, P.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR 
Mgr. Jiří Mudrák, PhD.
Univerzita Karlova v Praze 
RNDr. David Píša, Ph.D.
ÚFA AVČR 
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.
Biologické centrum ČAV, v.v.i. 
Radislav Šplíchal
Technická Univerzita Liberec 
PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Ústav Blízkého východu a Afriky, FF UK 
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Fakulta sociálních věd, Universita Karlova 
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN 
Mgr. Zdeňka Špiclová
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
Mgr. Šárka Okruhlicová
PřF UK 
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Právnická fakulta, Univerzita Karlova 
Mgr. Jana Polednikova
Instituto de Astrofisica de Canarias 
Ing Barbora Javurkova
Vysoka skola chemicko-technologicka 
doc. Jan Paleček, Dr.
Masarykova universita 
Mgr. Petra Čáslavová
Ústav pro českou literaturu AV ČR  
Mgr. Michaela Brodská
Filozofická fakulta JU 
MUDr. Pavel Tyan
Grunethal 
Ing. Darina Svobodová
Vysoká škola hotelová 
Mgr. Jana Šnajderová
MU Brno 
Mgr. Pavel Sauer, Ph.D.
Univerzita Palackého 
Mgr. Miroslav Londyn
ICRC 
Mgr. Michal Lehečka
FHS UK + Anthropictures, z. s. 
Mgr Jindřich Zapletal, PhD DSc
MÚ AV ČR 
Mgr. Karolína Stegurova
FF UK 
Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT 
RNDr František Vyskočil, DrSc.,dr. h. c.
Akademie věd ČR a Universita Karlova Praha 
Mgr. Zuzana Kvíčalová
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR 
Mgr. Linda Pospíšilová
Univerzita Pardubice 
Mgr. Pavol Bargár, M.St., Th.D.
Evangelická teologická fakulta UK 
Mgr. Martin Šorm
Filosofický ústav AV ČR 
RNDr. Petr Klimeš, Ph.D.
Biologické Centrum AVČR 
MgA. Tatiana Brederová, PhD.
 
Bc. et Bc. Pavla Suchánková
Národní muzeum 
RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UJEP 
Dr. phil. Naděžda Salmhoferová
Univerzita Vídeň 
Mgr. Ondřej Sáňka
RECETOX, Masarykova Univerzita 
doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK 
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D.
Ústav informatiky AV ČR 
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství 
Mgr. Jiří Novotný
MFF UK 
. Marie Salomonová, MSci
University of Nottingham  
Doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Masarykova Univerzita 
Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.
Národní muzeum 
doc Justin Quinn, PhD
Zapadočeská univerzita 
Mgr. Šárka Gregorová
MFF UK 
Michal Daněk
ÚEB AV ČR, PřF UK 
Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, FF OU 
Mgr. Michaela Polónyová
Katedra anglistiky, PF UJEP 
Mgr. Barbara Nevrlá
ÚFP AV ČR 
RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK 
RNDr. Vladimír Albrecht, CSc.
Technologické Centrum AV ČR 
doc. RNDr. Michael Komárek, PhD
FŽP ČZU v Praze 
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
Ústav plánování krajiny, ZF MENDELU 
Mgr Tereza Porybna, Ph.D.
Univerzita Karlova 
PhDr. Petra Matějovičová
FF UK (doktorandka) + Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
Ing. Michal Kubelka, CSc.
ÚŽFG AV ČR 
MUDr. ing. Jan Vejvalka, Ph.D.
2. lékařská fakulta UK, Praha 
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno 
RNDr. Ondřej Mihola, Ph.D
Ústav molekulární genetiky AV ČR 
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Fonetický ústav, FF UK 
Mgr. Helena Bendová
FAMU 
Ing. Adam Vizina, PhD.
VUV TGM, v.v.i. 
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně 
Dr. phil. Mirek Němec
PF UJEP Ústí n.L. 
Ing.Bc. Pavla Stara Tryhubova, PhD
Zeměměřický úřad 
Ing. Jiří Kroužek
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky, MFF UK 
MVDr. Ivo Hájek, Ph.D.
Veterinární medicína 
Prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc.
Technická Univerzita Liberec 
Ing. Jiří Janoušek
TUL 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
ZČU v Plzni, katedra českého jazyka a literatury 
Mgr. Jana Gryc
Archeologický ústav AV ČR, Brno 
Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
2.lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
důchodce ČVUT 

(Podpis vyjadřuje postoj jednotlivce, nikoli celé instituce.)